Maatalous ja ruuantuotanto toimivat monimutkaisessa ympäristössä, jossa on huomioitava pellon, sään ja infrastruktuurin lisäksi myös laaja joukko taloudellisia ja poliittisia tekijöitä. Euroopan unionin ja Suomen kansallinen maatalouspolitiikka vaikuttaa suuresti siihen, mitä viljellään, missä laajuudessa ja miten tämä kaikki kannattaa. Maatalouden tuet ovat tärkeä osa lähes jokaisen suomalaisen viljelijän arkea.

OPAL-Life hankkeessa tutkitaan, miten pellonkäyttöä voidaan optimoida kohdentamalla tuotantopanokset oikein: tarvittaessa lisäämällä niitä korkeatuottoisilla lohkoilla ja taas vähentämällä heikkovasteisilla lohkoilla. Tämä mahdollistaa paremman sadon parhailta peltolohkoilta, jolloin huonommin tuottavat lohkot on mahdollista siirtää muuhun käyttöön. Näillä toimilla voidaan saavuttaa mm. ilmastohyötyjä, kun voimakkaasti muokattavan peltoalan osuus vähenee ja ympärivuotisen kasvillisuuden osuus kasvaa.

Jotta hankkeen tuloksia voidaan soveltaa mahdollisimman laajasti Suomessa ja myös muilla vastaavanlaiset tuotanto-olosuhteet omaavilla alueilla Euroopassa, OPAL jalkautuu neljälle alueelle Suomessa. Alueet on valittu edustamaan Suomen erilaisia maaperätyyppejä sekä tuotantosuuntia mahdollisimman kattavasti. Valmiiksi käytettävissä olevien tietojen ja tutkimustulosten olemassa olo oli myös alueiden valinnassa tärkeää, samoin kuin aktiivinen neuvontaverkosto. Hankealueiden tilojen joukosta kootaan OPAL -hankkeen pilottiviljelijäverkosto.