Teemme työtä viljelijöiden kanssa, jotta ymmärtäisimme minkälaiset ratkaisut ovat viljelijän arjessa mahdollisia.

Mitä hankkeen pilottitiloilla tehdään?

OPAL-Life hankkeessa tutkitaan, miten pellon käyttöä voidaan optimoida kohdentamalla tuotantopanokset oikein: tarvittaessa lisäämällä niitä korkeatuottoisilla lohkoilla ja taas vähentämällä heikkotuottoisemmilla.

Mitä osallistuvalta viljelijältä vaaditaan?

Hankkeen onnistumisen kannalta tärkeää on saada kattavat tiedot pilottitilojen peltolohkoilta ja seurata erilaisia muutoksia pitkällä aikavälillä. Pilottitilan viljelijän kannalta tämä tarkoittaa:

 • Sitoutumista yhteistyöhön mahdollisuuksien mukaan koko hankkeen keston ajaksi (2016-2020)
 • Tilatunnuksen luovuttamista taustatietojen hakemista varten
 • Suostumusta tilatietojen ja haastatteluaineistojen tutkimukselliseen käyttöön
 • Suostumusta maaperänäytteiden ottoon ja peltolohkojen lennokkikuvauksiin näihin toimiin osallistuvien tilojen osalta
 • Suostumusta hankkeesta kertovan infotaulun pystyttämiseen tilalle
 • Osallistumista noin kerran vuodessa pidettävään henkilökohtaiseen haastatteluun (tutkija vierailee tilalla yhdessä sovittuna aikana; ensimmäisen kerran maaliskuussa 2016).
 • Ympäristösitoumuksen tehneiltä viljelijöiltä 5-vuotisen viljelykiertosuunnitelman luovuttamista tutkimuskäyttöön

Mitä osallistuvat tilat hankkeesta hyötyvät?

Osallistuvan viljelijän on mahdollista kehittää oman tilansa toimintaa tuottavampaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan yhdessä tutkijoiden kanssa.

Kaikki hankkeeseen osallistuvat viljelijät saavat omaan käyttöönsä:

 • Selvityksen oman tilan saavutettujen ja potentiaalisten satojen erotuksesta (satokuilusta), satokuiluun vaikuttavista syistä ja ehdotuksia satotason nostamiseksi
 • Mahdollisuuden hyödyntää yhteistyössä ensimmäisten joukossa hankkeessa kehitettävää pellonkäytön optimointi (PeltoOptimi)-työkalua

Osa hankkeeseen osallistuvista viljelijöistä saa myös omaan käyttöönsä:

 • Tilan maaperäanalyysin ja maaperän tilan seurannasta kertyvän aineiston
 • Kattavat laskelmat tilanpidon päätösten taloudellisista seurauksista
 • Tietoa tuotannon kestävää tehostamista tukevista toimenpiteistä, kuten viljelykierroista ja tuotantopanosten käytön kohdentamisesta.