Blogi: Monipuoliset viljelykierrot – totta vai toiveunta?

Viljaa viljan perään vai laaja lajikirjo? Tutkimus selvitti laji- ja viljelykiertovalintojen kehityskulkuja ja syitä Suomessa. Viljelykiertojen monipuolistamisella saavutetaan monia sadontuottoa parantavia etuja: maan rakenteen paranemista, vähäisempää kasvintuhoojien painetta ja tehokkaampaa ravinteiden kiertoa. Viljelykierrot voisivat kuitenkin olla Suomessa huomattavasti nykyistä monipuolisempia. Viljelijöillä kyllä on halua monimuotoistaa, mutta riittävätkö kannustimet? Vilja dominoi, mutta hiipuuko trendi? Viljavaltaiset kierrot hallitsevat peltomaisemaa. Vuosina 2007–2011 keskimäärin joka viidennellä lohkolla viljeltiin vuodesta toiseen pelkkää viljaa (yhtä tai useampaa …

Blogi: Ilmastonmuutos ja suomalainen maatalous

Ilmastonmuutoksen ja maatalouden kytkökset ovat moniulotteisia. Siksi kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa ja katsantokannat kärjistyvät helposti. Ilmastonmuutos on suomalaiselle maataloudelle kuin hyvä ja paha samassa paketissa. Tulevaisuudessa vaikeasti ennakoitavat sään ääri-ilmiöt voimistuvat ja kasvintuhoojariskit kasvavat nakertaen pidentyvän kasvukauden lupaamaa satohyötyä. Päästötön lehmäkin on vasta kehittelyvaiheessa. Katseet kohdistuvat maatalousmaan hiilivarastoihin. Keskustelu käy kuumana siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa, mitä mahdollisuuksia tässä piilee, milloin ne toteutuvat ja minkälaisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä juuri nyt. …

Blogi: Lohkon lajivalinta ei ole sattuman sanelemaa

Oletko tullut ajatelleeksi, mitkä tekijät saavat viljelijät valitsemaan juuri tiettyjä lajeja tietyille lohkoille? Päätöksiä ei toki tehdä yksioikoisesti tai sattumalta, vaan niiden taustalla on tusinoittain vaikuttavia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä nämä tekijät ovat ja mitkä niistä painavat eniten viljelijöiden vaakakupeissa. Lohkojen ominaisuuksia ja lajivalintoja selvitettiin sekä kasvintuotanto- että lypsykarjatiloilla, Pohjois- ja Etelä-Suomessa. Tilastoista kerättyä aineistoa täydennettiin viljelijähaastatteluista saadulla ymmärryksellä. Näitä verrattiin toisiinsa ja niiden perusteella muodostettiin käsitys viljelijöiden päätöksentekoon …

Uutinen: Onnea Vuoden vaikuttaja 2018 Sari Peltonen!

OPAL-Lifen hanketiimin jäsen MMT, agronomi Sari Peltonen valittiin Agronomiliiton Vuoden vaikuttajaksi 2018. ProAgria Keskusten Liitto ry:n johtavan asiantuntijan Sari Peltosen valinta Agronomiliiton Vuoden vaikuttajaksi julkistettiin liiton jäsenseminaarissa perjantaina 26.10.2018. OPAL-Lifen sidosryhmäyhteistyössä keskeisesti mukana oleva Peltonen valittiin arvonimen saajaksi. Hänen ansioikseen luettiin erityisesti laajamittainen mediavaikuttaminen ja kasvintuotannon asiantuntemuksen pitkäjänteinen jakaminen. OPAL-Lifen hanketyöryhmä onnittelee Saria lämpimästi! Lue uutinen Vuoden vaikuttaja -valinnasta Argonomiliiton sivustolta: https://www.agronomiliitto.fi/liitto/uutiset/mmt-agronomi-sari-peltonen-on-agronomiliiton-vuoden-vaikuttaja-2018/.    

Uutinen: OPAL eduskunnassa – ”Peltojen hiilensidonnalla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä”

  Luken tutkijat vierailivat keskiviikkona 10.10.2018 eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunnassa alustamassa aiheesta ”Peltojen hiilensidonta”. OPAL-Lifen viesti kiiri kansanedustajille tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainion ja tutkimusprofessori Kristiina Reginan välityksellä. Mukana keskustelutilaisuudessa olivat myös Luken erikoistutkija Helena Soinne ja tutkija Riitta Savikko. Osana valiokunnan kokousta pidetyt alustukset korostivat, miten peltojen hiilensidonta voi auttaa sekä hillitsemään ilmastonmuutosta että sopeutumaan sen vaikutuksiin. Alla lyhyt kooste alustuksista. Voit lukea esitysmateriaalit klikkaamalla otsikoita. Peltomaiden rooli hiilensidonnassa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä – tutkimusprofessori Kristiina Regina …

Uutinen: Muhkea maaperä -tilaisuus kiinnosti Kuopiossa

  OPAL-Lifen Muhkea maaperä -tilaisuudessa Kuopiossa 5.9.2018 kuultiin tietoiskuja peltomaan ja ravinteiden kestävästä käytöstä. Yhteistyössä LantaLogistiikka, Nurmet Rahaksi ja RavinneRenki -hankkeiden kanssa järjestettyyn avoimeen seminaari- ja pellonpiennartapahtumaan osallistui paikan päällä noin 100 ja etäyhteyden välityksellä hieman yli 40 henkilöä. Päivän teemat herättivät paljon kiinnostusta ja antoisaa keskustelua. Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille! Miten ennaltaehkäistä maan tiivistymistä? Mitä etua PeltoOptimi-työkalusta on viljelijöille? Vaikuttaako lietteen sijoittaminen nurmen satotasoihin? Mitä on huomioitava käytettäessä kierrätyslannoitteita? Entä mihin tarvitaan tietoa maan reservikaliumista? Näihin ja …

Kutsu: Muhkea maaperä -tilaisuus 5.9.2018 Kuopiossa

  Ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja tapahtumasta: tutkija Jaana Sorvali, jaana.sorvali@luke.fi tai 0504354910 Kaikille avoin ja maksuton seminaari ja pellonpiennarpäivä peltomaan rakenteesta ja ravinteista Kuopiossa. Muhkea maaperä – asiaa maan rakenteesta ja ravinteista 5.9.2018 klo 9-14 Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, Kuopio Peltokohde Toivalassa 7 min ajomatkan päässä hotellilta: paikka GoogleMapsissa   Ohjelma Hotelli Isovalkeinen 9.00 Aamukahvit 9.15 Avaussanat 9.20 Pellon käytön optimointi PeltoOptimi -työkalun avulla, Sari Peltonen ProAgria/OPAL-Life -hanke 9.50 Maan …

Uutinen: Summary of OPAL seminar in Brussels

  OPAL-Life project organized a seminar on climate smart farming on Friday April 13 at Copa-Cogeca premises in Brussels. The seminar shared ideas produced in the and reflections on land use optimization, climate change mitigation and adaptation. These ideas were discussed with scientists, WWF, DG-AGRI, EIP-AGRI, COPA-COGECA and farmers. A warm thank you for all participants! Below you can find the presentations and a brief summary of the discussion.   …

Kutsu: A seminar on Climate Change Mitigation in Agriculture – by Land Use Optimization

  When: 13.4.2018 at 9.30 AM – 15.30 PM (coffee is served at 9.00 AM) Where: Secretariat of COPA-COGECA, Rue de Trèves 61, 1040 Bruxelles Warmly welcome to OPAL-Life seminar on climate smart farming Friday April 13 at Copa-Cogeca premises in Brussels. The seminar shares ideas produced by the OPAL-Life -project and reflections on land use optimization, climate change mitigation and adaptation. What does closing yield gaps mean? Come and …

Uutinen: Puoliväliseminaarissa pohdittiin ratkaisuja maatalouden ilmastokysymyksiin

Muuttuvat viljelyolosuhteet, lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja kansainväliset velvoitteet muuttavat suomalaista maataloutta väistämättä. Mitä on odotettavissa kansainvälisiltä areenoilta? Minkälaisiin olosuhdemuutoksiin maatalouden oikeastaan tulee reagoida? Onko mahdollista yhtä aikaa saavuttaa hyvää taloudellista tulosta sekä ympäristöhyötyjä? Miten peltojen käyttöä voisi optimoida ja miten nämä toimet vaikuttavat ilmastopäästöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. OPAL-Life ja Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) hankkeet järjestivät 5.2.2018 Tieteiden talolla kaikille avoimen seminaarin teemalla ”Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen” Tilaisuus toimi samalla OPAL-Lifen …