Optimering av användningen av jordbruksmark för att dämpa klimatförändringarna – OPAL-Life

OPAL-Life är ett EU-finansierat projekt som inleddes vid Naturresursinstitutet (Luke) i slutet av 2015. Syftet med projektet är att minska klimatutsläppen från jordbruket enligt principen om hållbar effektivisering. Detta innebär att jordbruket ska utvecklas så att miljövinsterna, gårdarnas lönsamhet och avkastning samt de sociala aspekterna stöder varandra.

OPAL-Life koordineras av Naturresursinstitutet och pågår till 2021. I projektet deltar Helsingfors universitet, Lantmäteriverket, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Nylands Svenska Lantbrukssällskap och ProAgria.

Syftet med denna webbplats är att ge information om hur projektet framskrider, och vi uppdaterar webbplatsen vartefter.

Välkommen med på jordbrukets förändringsresa!

 

logo      HY    FGI_fi_rgb      MTK_LA01_perus_____V___CMYK          ProAgria-logo4v     nsl_logo ny med text kopia jpg

 

 

Projektet genomförs med finansiering från Europeiska kommissionens Lifeprogram,

(LIFE14 CCM/FI/000254).