Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona – OPAL-Life

OPAL-Life on vuoden 2015 lopulla Luonnonvarakeskuksessa (Luke) alkanut EU:n rahoittama hanke, jonka tavoitteena on maatalouden ilmastopäästöjen vähentäminen kestävän tehostamisen periaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa maatalouden kehittämistä suuntaan, jossa ympäristöhyödyt, tilan kannattavuus ja tuottavuus sekä sosiaaliset näkökulmat tukevat toisiaan.

OPAL-Life hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus ja se kestää vuoteen 2022 saakka. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitos, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Nylands Svenska Lantbrukssällskap sekä ProAgria.

Tämän sivuston tarkoituksena on kertoa hankkeen edistymisestä, joten päivitämme sivustoa hankkeen edetessä.

Tervetuloa mukaan maatalouden muutosmatkalle!

 

logo      HY    FGI_fi_rgb      MTK_LA01_perus_____V___CMYK          ProAgria-logo4v     nsl_logo ny med text kopia jpg

 

Life

Hanke toteutetaan Euroopan komission Life-rahoituksella,

(LIFE14 CCM/FI/000254).