Blogi: Monipuoliset viljelykierrot – totta vai toiveunta?

Viljaa viljan perään vai laaja lajikirjo? Tutkimus selvitti laji- ja viljelykiertovalintojen kehityskulkuja ja syitä Suomessa. Viljelykiertojen monipuolistamisella saavutetaan monia sadontuottoa parantavia etuja: maan rakenteen paranemista, vähäisempää kasvintuhoojien painetta ja tehokkaampaa ravinteiden kiertoa. Viljelykierrot voisivat kuitenkin olla Suomessa huomattavasti nykyistä monipuolisempia. Viljelijöillä kyllä on halua monimuotoistaa, mutta riittävätkö kannustimet? Vilja dominoi, mutta hiipuuko trendi? Viljavaltaiset kierrot hallitsevat peltomaisemaa. Vuosina 2007–2011 keskimäärin joka viidennellä lohkolla viljeltiin vuodesta toiseen pelkkää viljaa (yhtä tai useampaa …

Blogi: Ilmastonmuutos ja suomalainen maatalous

Ilmastonmuutoksen ja maatalouden kytkökset ovat moniulotteisia. Siksi kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa ja katsantokannat kärjistyvät helposti. Ilmastonmuutos on suomalaiselle maataloudelle kuin hyvä ja paha samassa paketissa. Tulevaisuudessa vaikeasti ennakoitavat sään ääri-ilmiöt voimistuvat ja kasvintuhoojariskit kasvavat nakertaen pidentyvän kasvukauden lupaamaa satohyötyä. Päästötön lehmäkin on vasta kehittelyvaiheessa. Katseet kohdistuvat maatalousmaan hiilivarastoihin. Keskustelu käy kuumana siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa, mitä mahdollisuuksia tässä piilee, milloin ne toteutuvat ja minkälaisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä juuri nyt. …

Blogi: Lohkon lajivalinta ei ole sattuman sanelemaa

Oletko tullut ajatelleeksi, mitkä tekijät saavat viljelijät valitsemaan juuri tiettyjä lajeja tietyille lohkoille? Päätöksiä ei toki tehdä yksioikoisesti tai sattumalta, vaan niiden taustalla on tusinoittain vaikuttavia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä nämä tekijät ovat ja mitkä niistä painavat eniten viljelijöiden vaakakupeissa. Lohkojen ominaisuuksia ja lajivalintoja selvitettiin sekä kasvintuotanto- että lypsykarjatiloilla, Pohjois- ja Etelä-Suomessa. Tilastoista kerättyä aineistoa täydennettiin viljelijähaastatteluista saadulla ymmärryksellä. Näitä verrattiin toisiinsa ja niiden perusteella muodostettiin käsitys viljelijöiden päätöksentekoon …