Uutinen: Projektiryhmän esitykset Maataloustieteen Päivillä

          Pirjo Peltonen-Sainio: PeltoOptimi-työkalu Tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio Luonnonvarakeskuksesta kertoi PeltoOptimi-työkalusta, joka löytyy Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-portaalista. Se on lähiaikoina viljelijöiden käytettävissä. Työkalu ohjaa peltolohkot tuotantokyvyn ja muiden ominaisuuksien perusteella eri käyttötarkoituksiin: kestävään tehostamiseen, laajaperäistämiseen ja metsitykseen.           Roope Näsi: Drooni- ja satelliittikuvien hyödyntämismahdollisuuksia suomalaisilla maatiloilla Tutkija Roope Näsi Maanmittauslaitokselta kertoi, että drooni- ja satelliittikuvilla on maataloudessa monia hyödyntämiskohteita kuten rikkakasvipesäkkeiden paikallistaminen, nurmisadon arviointi ja …

Uutinen: OPAL Life jatkuu maaliskuun 2021 loppuun asti

OPAL Life on saanut vuoden jatkoajan, joten projekti jatkuu 31.3.2021 asti. Jatkoaika myönnettiin mm. hankkeessa kehitetyn PeltoOptimi-työkalun käytäntöön viennin perusteella. Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-portaalista löytyvän työkalun avulla viljelijä voi tarkastella omia ja vuokraamiaan peltolohkoja. Tarkoituksena on tukea viljelijän peltolohkojen kohdentamista useiden perusominaisuuksien ja tuotantokyvyn perusteella eri käyttötarkoituksiin: kestävään tehostamiseen eli ruoantuotantoon, laajaperäistämiseen eli ympäristötekoihin ja metsitykseen. Projektissa alusta asti mukana olleet 20 pilottiviljelijää ovat antaneet arvokkaan panoksen työkalun kehittämistyöhön. Toistaiseksi Taloustohtorissa on vasta …

Blogi: Suomalainen viljelijä sopeutuu muuttuvaan ilmastoon

Millaisia muutoksia suomalaiset maanviljelijät ovat havainneet 2000-luvun aikana omalla tilallaan tai sen lähialueella? Minkälainen valmius heillä on muuttaa viljelymenetelmiään ilmastonmuutosten seurauksena? Samalla kun viljelijöiden tulisi sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, heidän pitäisi varmistaa tuotannon kannattavuus ja kestävyys pitkällä aikavälillä. Viljelijä onkin suoranainen ”monisopeutuja”, joka päättää milloin ja miten suomalainen maatalous sopeutuu muuttuviin olosuhteisiin. Luken laajassa kyselytutkimuksessa selvitettiin viljelijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuudesta ja viljelymenetelmistä sekä siitä missä määrin viljelijät …

Uutinen: Viestiä päättäjille

Tutkimustulosten tuominen poliittisten päättäjien tietoon on keskeinen osa OPAL-Life-hanketta. Siksi hankkeelle suunniteltiin valiokuntavierailuja eduskuntaan. Tiistaina 19.11.2019 tutkimusprofessorit Pirjo Peltonen-Sainio ja Kristiina Regina, erikoistutkija Juha Tiainen ja tutkija Jaana Sorvali olivat kuultavina ympäristövaliokunnassa. Pellon käytön optimointi Pirjo esitteli valiokunnan jäsenille PeltoOptimi-työkalun toimintaperiaatteen, eli miten Suomen yli miljoona peruslohkoa on mahdollista luokitella niiden perusominaisuuksien ja tuotantokyvyn mukaan kestävästi tehostettaviin, laajaperäistettäviin ja metsitettäviin lohkoihin (lue lisää työkalusta täältä). Työkalua voi säätää sen raja-arvoja …

Uutinen: Inkoon peltopäivässä 27.9. fokus maan rakenteessa ja vesitaloudessa

Noin 30 osallistujaa kokoontui Inkooseen kauniin aurinkoisena päivänä syyskuun lopussa keskustelemaan maan rakenteeseen ja vesitalouteen liittyvistä asioista. Aamupäivän esitykset kuultiin Västankvarnin kokoustilassa ja iltapäivällä siirryttiin ulos pellolle ja kosteikolle. Järjestimme tapahtuman yhteistyössä Forsmanin tilan, WWF:n Vesiensuojelu 4K -hankkeen sekä Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -koordinaatiohankkeen kanssa. Maan orgaanisen aineksen merkitys Johtava tutkija Tapio Salo Luonnonvarakeskuksesta kertoi maan orgaanisen aineksen merkityksestä pellon sadontuottoon. Maaperän orgaanisesta aineksesta vain 10 % on elävää (sienet, mikrobit …

Kutsu: Peltopäivä Inkoossa 27.9.2019

Peltopäivä 27.9.2019 Inkoossa Peltojen hyvä kasvukunto – etu viljelijälle ja vesiensuojelulle   Ohjelma Västankvarnin kokoustilassa (Västankvarnintie 413, Inkoo) 10.00             Aamukahvit 10.20             Tervetuloa, asiantuntija Airi Kulmala, MTK 10.25             Maan orgaanisen aineksen vaikutus pellon sadontuottoon, johtava tutkija Tapio Salo, Luonnonvarakeskus 10.50             Ojitus vesilain näkökulmasta – mitä perusasioita jokaisen kannattaisi tietää? lakimies Anna-Rosa Asikainen, MTK 11.15             Dronekuvien hyödyntäminen peltojen kasvukunnon arvioimisessa, tutkija Roope Näsi, Maanmittauslaitos 11.40             Kosteikkojen merkitys vesiensuojelussa, suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, …

Uutinen: Turvepeltojen viljely herätti keskustelua Siikalatvalla

Siikalatvalla järjestettiin elokuun alussa peltopäivä, jossa käsiteltiin turvepeltojen viljelyä. Lähes 50 osallistujaa kokoontui Siikalatvan Mankilan kylätalolle sekä Räbinän tilan peltolohkolle keskustelemaan aiheesta. Järjestimme tapahtuman yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa –koordinaatiohankkeen sekä ProAgria Oulun hankkeiden kanssa. Turvemaiden ominaisuudet Professori Laura Alakukku Helsingin yliopistosta ja tutkimusprofessori Kristiina Regina Luonnonvarakeskuksesta toivat esille eloperäisten maiden ominaisuuksia sekä niiden ilmastovaikutuksia. Eloperäisten maiden positiivisiin puoliin kuuluu, että ne ovat tasaisia, helposti muokattavia ja vähän typpilannoitusta tarvitsevia. …

Kutsu: Peltopäivä Siikalatvalla 8.8.2019

Peltopäivä 8.8.2019 Siikalatvalla Päästöt alas ja viljelyvarmuutta – ratkaisuja turvepeltojen ilmastokestävään viljelyyn   Ohjelma Mankilan kylätalolla 10.00   Aamukahvit 10.20   Tervetuloa, johtava asiantuntija Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto 10.25   Kosteikkoviljely – mitä se on? tutkija Hanna Kekkonen, Luonnonvarakeskus (Luke) 10.40   Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset, tutkimusprofessori Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus (Luke) 11.10   Eloperäisen maan fysikaaliset ominaisuudet, professori Laura Alakukku, Helsingin yliopisto Miten tutkimus- ja kehittämishankkeissa etsitään ratkaisuja turvemaiden viljelyn haasteisiin? 11.40   Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen …

Uutinen: Luonnon monimuotoisuus puheena Peltopäivillä

Nelisenkymmentä osallistujaa kokoontui 19.6.2019 Iiris ja Tuomas Mattilan tilalle keskustelemaan luonnon monimuotoisuuden hyödyistä ja sen lisäämisestä. Neljällä havaintopisteellä päästiin konkreettisesti tutustumaan, mitä kaikkea pelloilta ja niiden lähistöltä löytyy. PeltoOptimi ohjaa lohkot eri käyttötarkoituksiin Aivan ensimmäiseksi Pirjo Peltonen-Sainio Lukesta kertoi PeltoOptimi-työkalusta, joka tulee kaikkien viljelijöiden käytettäväksi tämän vuoden aikana Taloustohtori-verkkopalvelun kautta. Työkalun ideana on luokitella pellot niiden tuottokyvyn ja monen muun ominaisuuden perusteella kestävästi tehostettaviin, laajaperäistettäviin ja metsitettäviin. Laajaperäistettävät lohkot soveltuvat …

Kutsu: Peltopäivä Kilpiän tilalla 19.6.2019

Ilmoittautuminen on päättynyt, tapahtuma on täynnä. Lämpimästi tervetuloa kaikille ilmoittautuneille! Peltopäivä 19.6.2019 Kilpiän tilalla Lohjan Pusulassa Viljelijä ja luonnon monimuotoisuus -miten viljelijä voi vaalia luonnon monimuotoisuutta ja miten monimuotoisuus hyödyttää viljelijää? Mitä hyötyä monimuotoisuudesta on viljelijälle? Miten lajikirjoa voi havainnoida? Miten monimuotoisuutta voi lisätä? Tietoiskuja pölyttäjistä, tuhohyönteisten luontaisista vihollisista, linnuista, maaperäeliöistä ja kerääjäkasveista. Päivä alkaa klo 11 lounaalla Pusulan keskustassa (tarjotaan ilmoittautuneille). Klo 12.15 alkaen ohjelmaa Tuomas ja Iiris Mattilan …