Kutsu: Peltopäivä Kilpiän tilalla 19.6.2019

Ilmoittautuminen on päättynyt, tapahtuma on täynnä. Lämpimästi tervetuloa kaikille ilmoittautuneille! Peltopäivä 19.6.2019 Kilpiän tilalla Lohjan Pusulassa Viljelijä ja luonnon monimuotoisuus -miten viljelijä voi vaalia luonnon monimuotoisuutta ja miten monimuotoisuus hyödyttää viljelijää? Mitä hyötyä monimuotoisuudesta on viljelijälle? Miten lajikirjoa voi havainnoida? Miten monimuotoisuutta voi lisätä? Tietoiskuja pölyttäjistä, tuhohyönteisten luontaisista vihollisista, linnuista, maaperäeliöistä ja kerääjäkasveista. Päivä alkaa klo 11 lounaalla Pusulan keskustassa (tarjotaan ilmoittautuneille). Klo 12.15 alkaen ohjelmaa Tuomas ja Iiris Mattilan …

Blogi: Kun karja häviää, muuttuu myös lintujen laulu

Hallitustenvälisen luontopaneeli IPBES:n julkaiseman tuoreen raportin mukaan biodiversiteetti köyhtyy koko maailmassa huolestuttavan nopeasti. Nykyiseen maatalouspolitiikkaan kuuluu viherryttämistoimia ympäristölle suotuisten maatalouskäytäntöjen sekä biodiversiteetin lisäämiseksi. Miten nämä toimet vaikuttavat maatalousympäristöjen linnustoon? Linnut ovat hyviä indikaattoreita pellonkäytön muutoksille Suomalainen maaseutu on mosaiikkimainen maisema, jossa peltolohkoja reunustavat metsätilkut ja muut maisematyypit. Muutokset karjataloudessa ja siten laiduntamisen väheneminen perinteisissä maatalouden muokkaamissa ympäristöissä on vaikuttanut maaseutumaisemaan. Linnut reagoivat herkästi elinympäristön muutoksiin. Pelloilla pesivien ja ruokailevien lintujen …