OPAL-Life-hankkeen loppuwebinaarissa käytiin läpi hankkeen keskeisiä tuloksia, joissa suomalaista maataloutta, maatalousmaankäytön optimointia ja maatalouden ilmastotoimia tarkasteltiin kaikista kestävyyden näkökulmista.

Webinaari herätti laajaa kiinnostusta niin Suomessa kuin myös ulkomailla. Aamupäivän suomenkielisessä osuudessa oli paikalla n. 200 kuulijaa ja iltapäivän englanninkielisessä osuudessa n. 100 kuulijaa.

Kiitos kaikille kuulijoille, sekä puheenvuoron pitäneille tutkijoille!


The final webinar of the OPAL-Life project reviewed the key results of the project, which looked at Finnish agriculture, agricultural land use optimisation and agricultural climate action from all aspects of sustainability.

The webinar attracted widespread interest both in Finland and abroad. The morning session in Finnish was attended by around 200 people and the afternoon session in English by around 100 people.

Thank you for the audience, and to the researchers presenting!