Maankäytön muutos ja optimointi ilmastonmuutoksen hillinnässä

Maatalouden ilmastokeskustelu on ollut viime vuosina vilkasta. Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä edellyttää päästövähennystoimia kaikilta sektoreilta ja myös maataloudelle on asetettu oma kansallinen päästövähennystavoite. Päästövähennysten tiellä on kuitenkin vielä esteitä. Miten saada maatalouden ja maankäytön kasvihuonekaasujen vähennyspotentiaali käyttöön aiheuttamatta haittaa luonnon monimuotoisuudelle? Miten viljelijän kulut ja tuotot pysyvät tasapainossa muutoksen keskellä? Miten päätökset tehdään viljelijää kuunnellen, jotta ilmastotoimien toimeenpano tiloilla on mutkatonta? Näitä asioita on tutkittu vuonna 2015 alkaneessa OPAL-Life -hankkeessa, joka on vuosien varrella tuottanut suuren määrän maatalouden ilmastokysymyksiin liittyvää tutkimustietoa.

OPAL Life -hankkeen loppuwebinaarissa kuullaan mm. maankäyttömuutosten vaikutuksista ilmaston, biodiversiteetin ja maan kasvukunnon kannalta, droonien ja satelliittien hyödyntämisestä viljelyssä, pellon käytön optimointiin suunnitellusta PeltoOptimi-palvelusta, taloudellisesta kannattavuudesta sekä viljelijöiden näkemyksiä ilmastotoimien hyväksyttävyydestä.

Tilaisuuden aamupäivä (klo 9-12) on suomenkielinen ja iltapäivä (klo 13-16) englanninkielinen. Ilmoittautuneet voivat halutessaan osallistua molempiin osioihin. Esitykset myös tallennetaan. Vierailevina puhujina ovat europarlamentaarikko Elsi Katainen, tanskalaisen Århusin yliopiston professori Jörgen E. Olesen sekä latvialaisen Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Andis Lazdiņš. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Ari Rajala.

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautuminen 11.2. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/26BBD18FF41335A8

Lisätietoa: Elina Nurmi, elina.nurmi@luke.fi, puh. 050 302 5789


Suomenkielinen ohjelma

09:00 Seminaarin avaus. Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen, Luke

09:05 Maankäyttö ja ilmastonmuutos, Euroopan parlamentin näkökulma. Europarlamentaarikko Elsi Katainen

09:20 Mikä OPAL-Life? Tutkija Jaana Sorvali, Luke   

09:30 PeltoOptimi viljelijän päätöksenteon tukenaProfessori Pirjo Peltonen-Sainio, Luke   

09:45 PeltoOptimi-palvelu Taloustohtori -alustalla. Erikoistutkija Arto Latukka, Luke   

10:00 Maankäytön optimoinnin potentiaali kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Professori Kristiina Lång, Luke  

10:15 Maankäyttömuutosten biodiversiteettivaikutukset. Dosentti Juha Tiainen

10:30 TAUKO 

10:40 Katse maan kasvukunnossa. Professori Laura Alakukku, HY  

10:55 Dronet ja satelliitit viljelijän apuna. Tutkija Roope Näsi, MML  

11:10 Maatalouden ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys ja ilmastotyön esteet viljelijöiden näkökulmasta. Tutkija Jaana Sorvali, Luke  

11:25 Viljelijän kokemuksia ja ajatuksia. Viljelijä Mika Räbinä ja johtava asiantuntija Sari Peltonen, ProAgria  

11:40 Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelua. Ympäristöjohtaja Liisa Pietola, MTK 

11:50 Kysymyksiä ja kommentteja 

12:00 Tilaisuuden päätös 

 

Land use change and optimization to mitigate climate change

 

Program in English

13:00 Opening words. Executive Vice President, Research, Antti Asikainen, Natural Resources Institute Finland  

13:05 Sustainability – one word with many dimensions in agriculture. Professor Pirjo Peltonen-Sainio, Natural Resources Institute Finland 

13:25 Roadmap for the green transition in agricultureProfessor Jörgen E. Olesen, Aarhus University  

13:45 Climate change mitigation options in hemiboreal Baltic. Senior researcher Andis Lazdiņš, Latvian State Forest Research Institute. LIFE OrgBalt project 

14:05 Social acceptance of climate action in agriculture – psychological viewpoints. Researcher Jaana Sorvali, Natural Resources Institute Finland 

14:25 Extensification and afforestation of cultivated mineral soil for climate change mitigation in Finland. Researcher Boris Tupek, Natural Resources Institute Finland 

14:45 Land use changes and biodiversity. Adjunct Professor Juha Tiainen  

15:05 Remote sensing as a data source for crop and soil monitoring. Researcher Roope Näsi, National Land Survey of Finland 

15:25 Improved farm economy and sustainability. Professor Heikki Lehtonen, Natural  Resources Institute Finland 

15:45 Question & comments for all presenters 

16:00 Closing the seminar 

 

 

Life

Hanke toteutetaan Euroopan komission Life-rahoituksella,

(LIFE14 CCM/FI/000254).