Kutsu: Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen –seminaari, 5.2.2018 klo 9-13

  Kutsu Maatalouden ilmastokysymyksiin tarvitaan ratkaisuja. Muuttuvat viljelyolosuhteet, lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja kansainväliset velvoitteet muuttavat suomalaista maataloutta väistämättä. Mitä on odotettavissa kansainvälisiltä areenoilta? Minkälaisiin olosuhdemuutoksiin maatalouden oikeastaan tulee reagoida? Onko mahdollista yhtä aikaa saavuttaa hyvää taloudellista tulosta sekä ympäristöhyötyjä? Miten peltojen käyttöä voisi optimoida ja miten nämä toimet vaikuttavat ilmastopäästöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten pellon käytön optimointi tuo ratkaisuja maatalouden ilmastokysymyksiin. Seminaarin järjestävät OPAL-Life ja Ilmastoviisaita ratkaisuja …

Uutinen: Tilat ilmastokestäviksi optimoinnilla – viljelijöiden ja tutkijoiden tapaaminen Tampereella

OPAL-Life hankkeen pilottiviljelijät ja tutkijat tapasivat 11.12.2017 Tampereella toista kertaa. Viime tapaamisesta oli vierähtänyt vuosi, ja nyt oli aika selvittää, mitä hankkeen parissa on kuluneen vuoden aikana tehty. Lisäksi puhuttiin hieman siitä, mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Viljelijät saivat nähdä ja kommentoida pellon käytön optimointiin tarkoitetun PeltoOptimi -työkalun tuottamia tuloksia heidän omista peltolohkoistaan. Näin saatiin arvokasta palautetta suoraan maanviljelijöiltä. Lisäksi keskusteltiin ilmastonmuutoksesta ja sen väistämättömistä vaikutuksista maatalouteen. Lopuksi kuultiin VILMA-hankkeesta, joka keskittyy …