OPAL-Life hankkeen pilottiviljelijät ja tutkijat tapasivat 11.12.2017 Tampereella toista kertaa. Viime tapaamisesta oli vierähtänyt vuosi, ja nyt oli aika selvittää, mitä hankkeen parissa on kuluneen vuoden aikana tehty. Lisäksi puhuttiin hieman siitä, mitä tulevaisuus toisi tullessaan.

Viljelijät saivat nähdä ja kommentoida pellon käytön optimointiin tarkoitetun PeltoOptimi -työkalun tuottamia tuloksia heidän omista peltolohkoistaan. Näin saatiin arvokasta palautetta suoraan maanviljelijöiltä. Lisäksi keskusteltiin ilmastonmuutoksesta ja sen väistämättömistä vaikutuksista maatalouteen. Lopuksi kuultiin VILMA-hankkeesta, joka keskittyy ilmastonmuutoksen hillintään, sekä sen vaikutuksiin sopeutumiseen maatiloilla. Tapaamisen päätti tutkija Jaana Sorvali, joka kertoi OPAL-Lifen tulevasta vuodesta 2018.

Alla olevista linkeistä löydät päivän esitykset.

Ohjelma
Tervetuloa ja hankkeen vuosi 2017, Ari Rajala
Maatalous ja ilmastonmuutos sekä alustavia tuloksia kasvihuonekaasumittauksista pilottitiloilla, Kristiina Regina
Maankäytön optimointityökalun esittely: taustaa ja tilakohtaiset optimoinnin tulokset, Pirjo Peltonen-Sainio ja Lauri Jauhiainen
Miksi varautua ilmastonmuutokseen, Pirjo Peltonen-Sainio
VILMA-hankkeen viljelijöille tuottamat materiaalit ja maatilaverkosto, Riitta Savikko ja Sakari Raiskio
OPALin toimet 2018, Jaana Sorvali

Aamukahvien ja hankkeen koordinaattorin Ari Rajalan alustuksen jälkeen tutkimusprofessori Kristiina Regina kertoi maan hiilipitoisuuden merkityksestä maanviljelylle ja ilmastolle. Lisäksi kuultiin mm. päästöjen mahdollisista hillintäkeinoista turvemailla, ja kasvihuonekaasumittauksista pilottitiloilla.
Pellon käytön optimointiin kehitettävästä PeltoOptimi -työkalusta kertoivat tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio ja erikoistutkija Lauri Jauhiainen. Lohkokohtaista dataa hyödyntävän työkalun avulla voidaan laajamittaisesti ja kestävästi tehostaa peltolohkojen käyttöä. Työkalu pisteyttää peltolohkoja niistä saatavilla olevan tiedon perusteella.
Seuraavaksi siirryttiin pienryhmiin pohtimaan PeltoOptimin pilottiviljelijöille antamia pisteytyksiä tutkimusavustaja Vera Kauppisen fasilitoimana. Tutkijat pääsivät vastaamaan pilottiviljelijöiden kysymyksiin, ja samalla kerättiin palautetta työkalun kehittämistä varten.
Pienryhmissä viljelijät ja tutkijat vaihtoivat ajatuksia PeltoOptimin tuottamista pisteytyksistä pilottitilojen peltolohkoille.
Lounaan jälkeen Pirjo Peltonen-Sainio kertoi ilmastonmuutoksen vaikutuksista maatalouteen. Satoisuuskehitys on jo laskenut useilla tuotantoalueilla, ja maatalouden haasteena on sopeutua ilmastonmuutokseen. Suomessa on paljon peltoja, jotka sijaitsevat aivan vesistöjen vieressä. Tämä voi auttaa varautumaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin kuivuusongelmiin tulevaisuudessa.
Päivän lopuksi tutkijat Riitta Savikko ja Sakari Raiskio kertoivat Vilma-hankkeesta, jonka tavoitteena on etsiä ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle. Hankkeen pilottitilaverkostossa on tällä hetkellä mukana 25 maatilaa, jotka osallistuvat mm. haastatteluihin ja tilavierailuihin.