OPAL-Life seminaari 14.2. – Maankäytön muutos ja optimointi ilmastonmuutoksen hillinnässä – ohjelma ja ilmoittautuminen

Maankäytön muutos ja optimointi ilmastonmuutoksen hillinnässä Maatalouden ilmastokeskustelu on ollut viime vuosina vilkasta. Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä edellyttää päästövähennystoimia kaikilta sektoreilta ja myös maataloudelle on asetettu oma kansallinen päästövähennystavoite. Päästövähennysten tiellä on kuitenkin vielä esteitä. Miten saada maatalouden ja maankäytön kasvihuonekaasujen vähennyspotentiaali käyttöön aiheuttamatta haittaa luonnon monimuotoisuudelle? Miten viljelijän kulut ja tuotot pysyvät tasapainossa muutoksen keskellä? Miten päätökset tehdään viljelijää kuunnellen, jotta ilmastotoimien toimeenpano tiloilla on mutkatonta? Näitä asioita …