Loppuwebinaarin aineistot saatavilla/Materials from the final webinar available

OPAL-Life-hankkeen loppuwebinaarissa käytiin läpi hankkeen keskeisiä tuloksia, joissa suomalaista maataloutta, maatalousmaankäytön optimointia ja maatalouden ilmastotoimia tarkasteltiin kaikista kestävyyden näkökulmista. Webinaari herätti laajaa kiinnostusta niin Suomessa kuin myös ulkomailla. Aamupäivän suomenkielisessä osuudessa oli paikalla n. 200 kuulijaa ja iltapäivän englanninkielisessä osuudessa n. 100 kuulijaa. Kiitos kaikille kuulijoille, sekä puheenvuoron pitäneille tutkijoille! The final webinar of the OPAL-Life project reviewed the key results of the project, which looked at Finnish agriculture, agricultural …

Tiedote: Pitkäjänteinen tutkimuksen ja käytännön välinen yhteistyö takaa maatalouden ilmastopolitiikan onnistumisen

Maatalouden ilmastotoimenpiteillä on parhaimmat mahdollisuudet onnistua silloin, kun viljelijät ja neuvontajärjestöt ovat mukana ilmastoratkaisuja tuottavassa tutkimuksessa alusta lähtien. Kuusivuotisessa OPAL-Life-hankkeessa tutkimusta tehtiin kahdenkymmenen eri puolella Suomea sijaitsevan pilottitilan kanssa yhteistyössä. Maatalouden ilmastotoimenpiteisiin kohdistuu suuria odotuksia. Maataloussektorilla on mahdollisuus paitsi vähentää sektorin omia ilmastopäästöjä, myös sitoa hiiltä maaperään. Maatalous ei ole kuitenkaan pelkkää ilmastopolitiikkaa. Suomalainen maatalous on ruuan tuotannon ylisukupolvinen elinkeino, joka turvaa maaseutujen elinvoiman ja kaupunkien kehityksen. Maatalouden monien tehtävien …