SEURANTAKYSELYTUTKIMUS:

SUOMALAINEN MAATALOUS VILJELIJÄN NÄKÖKULMASTA

Vuonna 2018 lähetimme suomalaisille viljelijöille kyselyn, jolla keräsimme tietoa viljelijöiden näkemyksistä koskien viljelymenetelmiä, ilmastonmuutosta, maatalouden tulevaisuutta sekä viljelijöiden henkilökohtaisia arvoja.

Kyselyyn vastasi yli 4400 viljelijää kaikilta tuotannonaloilta ympäri Suomen. Lisää kyselystä voit lukea täältä. Kyselyn tulokset on analysoitu ja niitä käytetään tieteellisessä julkaisussa.

Kiitos kun annoit aikaasi tutkimukselle, vastauksesi oli tärkeä!

Maatalouden ilmastokeskustelu on kuluneen kahden vuoden aikana ollut vilkasta ja tällä uusintakyselyllä haluamme selvittää, minkälaisia viljelijöiden ajatukset ovat nyt. Tällä kertaa kysyimme ilmastonmuutokseen ja turvemaiden käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Kyselyyn vastasi 2000 viljelijää ympäri Suomen.

Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja nimettöminä. Yksittäistä vastaajaa koskevia tietoja ei julkaista. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Tutkimuksen henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste on luettavissa täältä.

Kyselyn toteutti OPAL-Life-hanke yhteistyössä Pellervon taloustutkimuksen TURVA (Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa) -hanketta.

Lisätietoja tutkimuksesta:

tutkija Jaana Sorvali, 050 4354910, jaana.sorvali@luke.fi

turvemaita koskevista kysymyksistä Emmi Haltia, 040 1648169, emmi.haltia@ptt.fi.