Blogi: Peltojen sadontuottokykyä arvioidaan nyt myös ilmakuvauslentojen avulla

  Taivaskaan ei enää tunnu olevan rajana mietittäessä ilmakuvauslentojen ja niiden avulla saatavan datan mahdollisia käyttökohteita tulevaisuuden maataloudessa. Drone-lennot ovat osa isompaa hankekokonaisuutta, jossa pyritään kehittämään suomalaista maataloutta ilmastokestävämpään suuntaan. − Emme tällä hetkellä tiedä Suomen peltojen satopotentiaalia – eli järkevin keinoin saavutettavissa olevaa suurinta sadontuottokykyä – tätä ei ole aiemmin tutkittu, sanoo professori Pirjo Peltonen-Sainio Luonnonvarakeskuksesta (Luke).   Dronen lentokorkeus on maksimissaan 140 metriä, eikä normaalin rajoissa pysyttelevästä tuulesta …

Kutsu: Lennokkikuvausnäytös Inkoossa 21.7.2016

  Luonnonvarakeskus (Luke) järjestää peltokasvuston lennokkikuvausnäytöksen 21.7.2016 klo 10 Inkoossa Kim Forsmanin maatilalla. Tervetuloa seuraamaan kuvauksia Luken koordinoiman OPAL-Life-hankkeen pilottitilalle! Professori Pirjo Peltonen-Sainio Lukesta kertoo, miten peltojen sadontuottokykyä on mahdollista tutkia lentojen avulla saadusta datasta ja mitä merkitystä tällä on tulevaisuuden maataloustuotannolle. Tutkija Jaana Sorvalilta voi kysyä lisätietoja OPAL-Life-hankkeesta. Tutkijat Roope Näsi ja Niko Viljanen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta (www.nsl.fi; www.dronefinland.fi) ovat paikalla tekemässä drone-ilmakuvauksia, ja he kertovat uudesta ilmakuvausteknologiasta sekä lentojen avulla …

Blogi: 20 tilaa – 20 mahtavaa tarinaa maataloudesta

  Vuoden alussa käynnistyi OPAL-hankkeen pilottitilojen haku. Pilottitiloja etsittiin hankkeen neljältä suuralueelta Pohjanmaalta, Savosta, eteläiseltä rannikkoseudulta sekä Varsinais-Suomen – Hämeen – Satakunnan leikkaavalta alueelta. Tutkijat kiersivät erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa hankkeesta ja kiinnostuneita etsittiin myös lehti-ilmoituksin.   Professori Pirjo Peltonen-Sainio kertomassa OPAL-hankkeesta viljelijöille Jokioisilla.   Kiinnostuneita viljelijöitä ilmoittautui paljon, mutta hankkeeseen oli mahdollista ottaa mukaan ainoastaan 20 tilaa. Pilottitilojen valinnassa painotettiin kattavuutta erilaisten tuotantosuuntien, tilakokojen, maalajien ja viljelykasvien suhteen. Tarkoituksena oli …