Luonnonvarakeskus (Luke) järjestää peltokasvuston lennokkikuvausnäytöksen 21.7.2016 klo 10 Inkoossa Kim Forsmanin maatilalla. Tervetuloa seuraamaan kuvauksia Luken koordinoiman OPAL-Life-hankkeen pilottitilalle!

Professori Pirjo Peltonen-Sainio Lukesta kertoo, miten peltojen sadontuottokykyä on mahdollista tutkia lentojen avulla saadusta datasta ja mitä merkitystä tällä on tulevaisuuden maataloustuotannolle. Tutkija Jaana Sorvalilta voi kysyä lisätietoja OPAL-Life-hankkeesta. Tutkijat Roope Näsi ja Niko Viljanen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta (www.nsl.fiwww.dronefinland.fi) ovat paikalla tekemässä drone-ilmakuvauksia, ja he kertovat uudesta ilmakuvausteknologiasta sekä lentojen avulla saatavan datan käsittelystä. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua aiemmin kesällä Forsmanin tilalta otettuihin kuviin ja keskustella viljelijä Kim Forsmanin kanssa drone-kuvausten avulla saatavien tietojen hyödyntämisestä käytännössä.

Aika: 21.7.2016 klo 10–12.

Paikka: Kim Forsmanin tila, Eteläinen Salontie 45, 10210 Inkoo

Säävaraus: Lentoja ei voi suorittaa sateella, joten lennolla on Inkoon säätilanteen mukainen säävaraus. Sateen sattuessa tutkijat ovat kuitenkin tavattavissa ja lento tehdään heti sään selkiydyttyä.

Ohjelma:

10:00 Alkuinfo

10:10 Drone-kaukokartoituksen käyttö sadontuottokyvyn arvioinnissa – Pirjo Peltonen-Sainio, Luonnonvarakeskus

10:20 Drone Finland – ilmasta näkee paremmin. Mitä apua droneista on viljelijöille? Roope Näsi ja Niko Viljanen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus

10:30 Lennokkikuvaus

11:00 Aikaa kysymyksille

12:00 Tilaisuus loppuu

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 20.7.2016 mennessä: jaana.sorvali@luke.fi tai 050 4354910.

OPAL-Life on vuoden 2015 lopulla Luonnonvarakeskuksessa (Luke) alkanut EU:n rahoittama hanke, jonka tavoitteena on maatalouden ilmastopäästöjen vähentäminen kestävän tehostamisen periaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa maatalouden kehittämistä suuntaan, jossa ympäristöhyödyt, tilan kannattavuus ja tuottavuus sekä sosiaaliset näkökulmat tukevat toisiaan.

OPAL-Life hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, ja se kestää vuoteen 2020 saakka. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitos, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Nylands Svenska Lantbrukssällskap sekä ProAgria.