Uutinen: PeltoOptimi laajenee tuhannen lounaissuomalaisen viljelijän käyttöön

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kehittämä PeltoOptimi-työkalu on laajenemassa tuhannen lounaissuomalaisen viljelijän käyttöön. Alue on valikoitunut sen perusteella, että kyseisen alueen tiloilta on eniten saatavissa satelliittiaineistoista laskettuja tietoja peltolohkojen tuotantokyvystä. Tilajoukkoa ei toistaiseksi pystytä laajentamaan.  Viljelijöille on postitettu 25.-26.3. kirjeet, joissa kukin saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumiseksi. Palveluun ei tarvitse syöttää tietoja vaan järjestelmä hakee itse tilan omat ja vuokratut peltolohkot. Tulokset koskevat vuosina 2017 ja 2020 hallinnassa olleita peltolohkoja. Viljelijä …

Kutsu: Maatalousmaan käytön optimointi -keskustelutilaisuus 18.3. klo 13-14

Maatalousmaan käytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona   Aika: 18.3. klo 13-14 Paikka: Microsoft Teams Ilmoittautuminen viimeistään 16.3.2021. Ilmoittautuneet saavat Teams-linkin tilaisuuteen. Linkki ilmoittautumiseen: https://www.lyyti.fi/reg/Maatalousmaan_kayton_optimointi_ilmastonmuutoksen_hillintakeinona_3886 Voit esittää ilmoittautumisesi yhteydessä kysymyksiä esiintyjille. Mitkä ovat maanviljelijöiden näkemykset ilmastonmuutoksesta sekä sen riskeistä ja mahdollisuuksista? Mitä mieltä viljelijät ovat maatalouden sopeutumismahdollisuuksista? OPAL Life -hankkeen keskustelutilaisuudessa tuodaan esille viljelijöiden ajatuksia ilmastonmuutoksesta, kerrotaan maankäytön merkityksestä maatalouden kokonaispäästöissä, maaperäseurannan havainnoista sekä pohditaan sadontuotoltaan heikoille pelloille vaihtoehtoisia käyttötapoja. Lisäksi kerrotaan, …