Luonnonvarakeskuksen (Luke) kehittämä PeltoOptimi-työkalu on laajenemassa tuhannen lounaissuomalaisen viljelijän käyttöön. Alue on valikoitunut sen perusteella, että kyseisen alueen tiloilta on eniten saatavissa satelliittiaineistoista laskettuja tietoja peltolohkojen tuotantokyvystä. Tilajoukkoa ei toistaiseksi pystytä laajentamaan. 

Viljelijöille on postitettu 25.-26.3. kirjeet, joissa kukin saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumiseksi. Palveluun ei tarvitse syöttää tietoja vaan järjestelmä hakee itse tilan omat ja vuokratut peltolohkot. Tulokset koskevat vuosina 2017 ja 2020 hallinnassa olleita peltolohkoja. Viljelijä näkee peltolohkojen pisteytykset taulukkona sekä karttakuvina. Palvelussa ilman kirjautumista näkyvä esimerkkitila on Luonnonvarakeskuksen oma tila Jokioisilla, yksittäisten tilojen tuloksia ei julkaista missään yhteydessä.

PeltoOptimi-työkalun tarkoituksena on auttaa viljelijää tunnistamaan parhaimmat ja heikoimmat peltolohkot. Se tukee peltolohkojen kohdentamista useiden erilaisten perusominaisuuksien ja tuotantokyvyn perusteella eri käyttötarkoituksiin: kestävään tehostamiseen, laajaperäistämiseen ja metsitykseen. Työkalu ei ole kertakäyttöinen, sillä sitä päivitetään säännöllisesti tiedon karttuessa. PeltoOptimi-työkalua on kehitetty osana OPAL-Life -hanketta jo useamman vuoden ajan.

Työkalu löytyy Taloustohtori-portaalista, mikä tunnetaan etenkin maatalousyritysten kannattavuuslaskelmista. Palvelu on laajentunut viime vuosina ja sisältää runsaasti tietoa viljelijöiden käyttöön.

PeltoOptimiin voit tutustua: www.luke.fi/taloustohtori/peltooptimi

Luonnonvarakeskuksen tutkijat keräävät viljelijöiltä palautetta palvelun kehittämiseksi ensi syksynä, mutta sitä on mahdollista antaa myös PeltoOptimi-palvelun kautta: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/PeltoOptimi/taustatiedot/palaute/

Kuva. Kolmivaiheinen pisteytysprosessi, jonka tuloksena saadaan tilakohtainen maankäytön toimintasuunnitelma.