Maatalousmaan käytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona

 

Aika: 18.3. klo 13-14

Paikka: Microsoft Teams

Ilmoittautuminen viimeistään 16.3.2021. Ilmoittautuneet saavat Teams-linkin tilaisuuteen. Linkki ilmoittautumiseen:

https://www.lyyti.fi/reg/Maatalousmaan_kayton_optimointi_ilmastonmuutoksen_hillintakeinona_3886

Voit esittää ilmoittautumisesi yhteydessä kysymyksiä esiintyjille.

Mitkä ovat maanviljelijöiden näkemykset ilmastonmuutoksesta sekä sen riskeistä ja mahdollisuuksista? Mitä mieltä viljelijät ovat maatalouden sopeutumismahdollisuuksista?

OPAL Life -hankkeen keskustelutilaisuudessa tuodaan esille viljelijöiden ajatuksia ilmastonmuutoksesta, kerrotaan maankäytön merkityksestä maatalouden kokonaispäästöissä, maaperäseurannan havainnoista sekä pohditaan sadontuotoltaan heikoille pelloille vaihtoehtoisia käyttötapoja. Lisäksi kerrotaan, kuinka paljon Suomessa on heikkotuottoisia peltoja, millaista päästövähennystä saavutettaisiin maankäytön muutoksilla sekä kuinka kauan vie metsityksen jälkeen ennen kuin alue alkaa olla jälleen hiilinielu.

Juontajana toimii johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta ja haastateltavina ovat tutkimusprofessori Raisa Mäkipää ja tutkija Jaana Sorvali Luonnonvarakeskuksesta sekä professori Laura Alakukku Helsingin yliopistosta.

Lämpimästi tervetuloa linjoille kuulemaan tutkimuksesta ja keskustelemaan tutkijoiden kanssa!   

Tilaisuus toteutetaan Microsoft Teams -ohjelmalla ja se myös tallennetaan, joten keskustelu on kuunneltavissa jälkikäteen. Tallenne lisätään tälle sivustolle. Teams toimii parhaiten Edge/Chrome-selaimella, mikäli et ole asentanut erillistä ohjelmaa koneellesi.

Lisätietoja:

Elina Nurmi, puh. 050 302 5789, elina.nurmi@luke.fi