Luke kysyy viljelijöiden näkemyksiä ilmastonmuutoksesta sekä siihen varautumisesta. Kaikki maataloustukia hakeneet viljelijät saavat keskiviikkona 17.1. kyselylinkin sisältävän sähköpostiviestin.

Ilmastonmuutos ja maatalouden tulevaisuus puhuttavat suomalaista maatalousyhteisöä. Kuitenkaan ei tiedetä, miten viljelijät asiat kokevat ja mitä he ajattelevat tulevista muutoksista. Luken tutkija Jaana Sorvali ja tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio korostavat tutkimuksella kerättävän tiedon tärkeyttä. ”Viljelijöiden näkemysten ottaminen osaksi päätöksentekoa on tärkeää, jotta saamme toimivat maatalouspoliittiset ohjauskeinot ja onnistumme tehokkaasti sopeutumaan ja hillitsemään ilmastonmuutosta sekä kehittämään maatalouttamme tulevat mahdollisuudet ja haasteet huomioiden”, Peltonen-Sainio kertoo. Kyselyssä kartoitetaan myös viljelijöiden näkemyksiä parhaista tuotantotavoista sekä heidän arvojaan. Sorvalin mukaan niillä tutkijat pystyvät tukemaan tutkimustulosten tulkintaa.

Sorvali toivoo mahdollisimman monen viljelijän osallistuvan kyselyyn, vaikka kysely onkin laaja.”Jos kyselyyn vastaa 10 prosenttia viljelijöistä, meillä on koossa pienen joukon näkemys asioista. Se vaikeuttaa yleistettävien johtopäätösten tekoa.” ”Viljelijöiltä vaaditaan nykypäivänä paljon – heidän täytyy olla viljelytyön lisäksi paperisodan ammattilaisia sekä hanskata koneiden kapina ja sääimperiumin vastaiskut”, summaa Jaana. ”Kyselemme kuitenkin, koska vain viljelijät itse tuntevat ajatuksensa, eikä muuta yhtä tehokasta keinoa heidän osallistamiselleen ole”.

Sähköpostitse lähetettävä kyselylinkki on henkilökohtainen, joten halutessaan täyttämisen voi välillä keskeyttää ja palata myöhemmin jatkamaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäi.

Vastaajille on tarjolla myös porkkana: vastaajien kesken arvotaan 1 000 euron arvoinen kameralla varustettu drone eli lennokki. ”Sillä voittaja voi tarkastella yläilmoista kasvukauden etenemistä omilla lohkoillaan.”

Kysely on päättynyt. Kiitos vastaajille!

Lisätietoja kyselystä.