OPAL Life on saanut vuoden jatkoajan, joten projekti jatkuu 31.3.2021 asti. Jatkoaika myönnettiin mm. hankkeessa kehitetyn PeltoOptimi-työkalun käytäntöön viennin perusteella. Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-portaalista löytyvän työkalun avulla viljelijä voi tarkastella omia ja vuokraamiaan peltolohkoja. Tarkoituksena on tukea viljelijän peltolohkojen kohdentamista useiden perusominaisuuksien ja tuotantokyvyn perusteella eri käyttötarkoituksiin: kestävään tehostamiseen eli ruoantuotantoon, laajaperäistämiseen eli ympäristötekoihin ja metsitykseen. Projektissa alusta asti mukana olleet 20 pilottiviljelijää ovat antaneet arvokkaan panoksen työkalun kehittämistyöhön.

Toistaiseksi Taloustohtorissa on vasta demoversio, mutta työkalu saadaan askeleittain laajennettuna jokaisen viljelijän käyttöön. Ensimmäisenä työkalu laajenee Lounais-Suomessa tiloille, joilta on eniten saatavissa satelliittiaineistoista laskettuja tietoja peltolohkojen tuotantokyvystä. Täten työkalun käyttöön liittyvää tiedonvälitystä ja ohjeistusta on seuraavan kuluvan vuoden aikana saatavissa varsinkin eri tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan tulevaisuudessakin hankkeen kotisivulla sekä somekanavissa (Facebook ja Twitter).