Avointen satelliittiaineistojen hyödyntämistä maataloudessa rajoittaa kattavien havaintoaineistojen puute. DIGITALIS-hankkeessa kerätään nyt tietoa suoraan viljelijöiltä. Havainnot satotappioista ja niihin johtaneista syistä auttavat tulkitsemaan satelliittiaineistoja aiempaa monipuolisemmin ja tarkemmin.

Viljelijät voivat lähettää tietoa sähköisellä lomakkeella peltolohkojensa satotappioaloista pitkin kasvukautta sitä mukaa, kun uusia satotappioita ilmaantuu tai ne laajenevat entisestään. Haussa on aineisto, jossa satotappioala on paljain silmin havaittavissa oleva alue peltolohkolta.

– Linkitämme saamamme aineiston Sentinel 2 -satelliitin tuottamaan lohkokohtaiseen tietoon. Tarkoituksenamme on kehittää menetelmiä satotappioalojen tarkkaan tunnistamiseen sekä satotappioita aiheuttavien tekijöiden toisistaan erottamiseen, kertoo tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

– – –

Viljelijöiltä suoraan saatu tieto on ensiarvoisen tärkeää. Aineistoja käytetään vain tutkimusryhmässä eikä niitä luovuteta eteenpäin. Tiedot julkaistaan siten, että yksittäistä tilaa tai viljelijää ei voi niiden perusteella tunnistaa. Lomakkeella ilmoitettavat tiedot voi jättää myös nimettömänä. Yhteystietonsa ilmoittaville kerrotaan henkilökohtaisesti tutkimuksen yleisistä tuloksista. Makeran rahoittama DIGITALIS-hanke toteutetaan Luken, Maanmittauslaitoksen ja Ruokaviraston yhteistyönä.

Tarkemmat ohjeet sekä lomake:

https://webropol.com/s/satotappioalat

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen uutisesta:

https://www.luke.fi/uutinen/viljelija-raportoi-peltolohkosi-satotappioala-havaintosi-yhdistetaan-satelliitin-tuottamaan-tietoon/

Kuvat: Pirjo Peltonen-Sainio, Luke