Blogi: Luke kehittää työkalua tuotannon kestävään tehostamiseen

Luonnonvarakeskus (Luke) on kehittämässä viljelijöiden käyttöön PeltoOptimi-työkalua. Se auttaa viljelijää päättämään, mikä on kullekin peltolohkolle tuotannollisesti kannattavin käyttötarkoitus. Työkalu osoittaa pisteytyksen avulla, tulisiko peltolohkon tuotantoa tehostaa kestävästi, ohjata laajaperäiseen tuotantoon vai peräti metsittää. Työkalu valmistuu kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Lohkojen soveltuvuutta voidaan tarkastella tilan, maisema-alueen, tuotantoalueen ja edelleen valtakunnan tasolla. Vertailua lohkokohtaloista voidaan tehdä myös tuotantosuunnittain. Työkalu venyy sekä tavanomaisessa että luomutuotannossa olevien peltojen tarkasteluun. Työkalu auttaa muun muassa peltojen …

Joukot kehittämässä tulevaisuuden kestävää maataloutta — joukkoistamisen tulokset julkaistu raporttina

Joukkoistaminen tarkoittaa toimintaa, jossa ongelmanratkaisuun tai tiedonhakuun haetaan vastauksia hajautetusti, isolta joukolta asiantuntijoita. Joukkoälyn ydinajatus on siinä, että monen ihmisen tiedot, taidot ja kokemukset ovat yhdessä enemmän kuin yhden asiantuntijan. Olennaista joukkoistamisessa on, että tehtävä on avoimesti kaikille tarjolla ja kuka tahansa saa osallistua. Joukkoistamishankkeen tulokset on nyt julkaistu raporttina. Tässä joukkoistamishankkeessa haluttiin näkemyksiä erityisesti ympäristöjärjestöjen sekä poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajilta, mutta myös maatalousalan opiskelijat sekä tutkijat osallistuivat joukkoistamiseen. …

Enemmän satoa kestävästi – kehitteillä työkalu peltojen käytön suunnitteluun

Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää työkalua, jolla voidaan suunnitella maatalouden maankäyttöä valtakunnallisesti. PeltoOptimin avulla pisteytetään pellot paremmuusjärjestykseen. Näin pellonkäyttöä voidaan optimoida siten, että ruoantuotanto keskitetään parhaimmille lohkoille. Suuret maailmanlaajuiset haasteet – ilmastonmuutos, energian ja veden riittävyys, ruokaturva, luonnonvarojen ja geenivarojen kestävä käyttö sekä ympäristöntila – tekevät maatalouden muutoksista väistämättömiä. – Maatalouselinkeinomme selviäminen haasteista ja kilpailuaseman vahvistaminen Euroopassa edellyttää ennakoivaa suunnittelua. Tähän kehitteillä oleva työkalu antaa hyvät eväät. Sen avulla voidaan vastata paineeseen …

Joukkoistamiskyselyn vastausaikaa on jatkettu 24.9. saakka

Osallistu kestävän maatalouden kehittämiseen! Joukkoistamiskyselyn vastausaikaa on jatkettu 24.9. saakka. Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa OPAL-Life-hankkeessa tutkitaan, miten peltojen käytön optimoinnilla voidaan vähentää maatalouden muodostamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä pienentää saatujen ja potentiaalisten satojen välisiä kuiluja. Tutkimus- ja kehittämistyön tueksi haetaan uusia näkemyksiä joukkoistamisen avulla. – Haluamme ottaa tutkimustyössämme eri sidosryhmien ja tahojen näkemyksiä huomioon vieläkin monipuolisemmin. Työkaluna käytämme idea-alustaa, johon kommentoimalla jokainen asiasta kiinnostunut pääsee osallistumaan maatalouden kehittämiseen kestävämpään suuntaan, kertoo Luken tutkija …

Osallistu kestävän maatalouden kehittämiseen!

Osallistu kestävän maatalouden kehittämiseen! Mitä on joukkoistaminen? Joukkoistamisella tarkoitamme toimintaa, jossa ongelmanratkaisuun tai tiedonhakuun haetaan vastauksia hajautetusti, isolta joukolta asiantuntijoita. Joukkoälyn ydinajatus on siinä, että monen ihmisen tiedot, taidot ja kokemukset ovat yhdessä enemmän kuin yhden asiantuntijan. Olennaista joukkoistamisessa on, että tehtävä on avoimesti kaikille tarjolla ja kuka tahansa saa osallistua. Miksi osallistuisin joukkoistamiseen? Pääset kertomaan mielipiteesi hankkeestamme sekä osallistumaan maatalouden kehittämiseen kestävämpään suuntaan! Joukkoistamisalustan tuloksista kootaan raportti ja käyttökelpoiset …

Pellon yllä lentävä drone rekisteröi monenlaista tietoa

Pelto on nähtävissä aivan uudesta näkökulmasta miehittämättömien ilma-alusten eli dronien avulla. Viljelijöille drone tarjoaa uuden tavan havainnoida kasvustoja ja tutkijat pääsevät pureutumaan pellon sadontuottokykyyn. Ympäristö ja kannattavuus hyötyvät, kun esimerkiksi lannoitusta ja kasvinsuojelutoimia tehdään juuri siellä, missä niiden tarve on.  Drone-lennot ovat osa isompaa hankekokonaisuutta, jossa pyritään kehittämään suomalaista maataloutta ilmastokestävämpään suuntaan. Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa OPAL-Life-hankkeessa selvitetään peltojen sadontuottokykyä 20 pilottitilalla yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Pilottitilat sijaitsevat eri puolilla Suomea ja …

Kuinka drone-lennot paljastavat peltojen sadontuottokyvyn?

Luonnonvarakeskus (Luke) järjestää peltokasvuston lennokkikuvausnäytöksen 19.7.2017 Limingalla. Tervetuloa seuraamaan kuvauksia Luken koordinoiman OPAL-Life-hankkeen pilottitilalle! Aika: 19.7.2017 klo 10–12. Paikka: Tuomas Sohlon (Uusi-Sohlo) tilan nurmilohko, Ouluntie 7, 91900 Liminka (Haaransillan liikenneympyrästä 500m ”vanhaa” Ouluntietä kohti Oulua/Kempelettä, ei moottoritietä). Tutkija Roope Näsi Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta (www.nls.fi; www.dronefinland.fi) on paikalla tekemässä drone-ilmakuvauksia ja kertomassa uudesta ilmakuvausteknologiasta sekä lentojen avulla saatavan datan käsittelystä. Lennokkikuvauksen jälkeen nurmista otetaan biomassanäytteitä. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua aiemmin kesällä Sohlon …

Käytäntö ja tutkimus kohtasivat Tampereella

  OPAL-Life hankkeen kantavana ajatuksena on yhteistyö viljelijöiden kanssa. Kerran vuodessa tehtävä haastattelukierros vie tietoa ja ajatuksia kumpaankin suuntaan – tutkijoilta viljelijälle ja viljelijältä tutkijoille. OPAL on niin monialainen kokonaisuus, että tarvitaan kokonainen joukko asiantuntijoita muodostamaan kokonaiskuva, jonka kautta pellon kestävää tehostamista on mahdollista viedä eteenpäin. Yhden tutkijan yritys viestittää tätä kaikkea hankkeessa mukana oleville viljelijöille on kuin rikkinäinen puhelin – vaikka kuinka yrittäisi, ei viesti tule samanlaisena perille. Rikkinäistä …

Peltojen sadontuottokykyä arvioidaan nyt myös ilmakuvauslentojen avulla

  Taivaskaan ei enää tunnu olevan rajana mietittäessä ilmakuvauslentojen ja niiden avulla saatavan datan mahdollisia käyttökohteita tulevaisuuden maataloudessa. Drone-lennot ovat osa isompaa hankekokonaisuutta, jossa pyritään kehittämään suomalaista maataloutta ilmastokestävämpään suuntaan. − Emme tällä hetkellä tiedä Suomen peltojen satopotentiaalia – eli järkevin keinoin saavutettavissa olevaa suurinta sadontuottokykyä – tätä ei ole aiemmin tutkittu, sanoo professori Pirjo Peltonen-Sainio Luonnonvarakeskuksesta (Luke).   Dronen lentokorkeus on maksimissaan 140 metriä, eikä normaalin rajoissa pysyttelevästä tuulesta …

Pellon sadontuottokyky selville uuden teknologian avulla

  Luonnonvarakeskus (Luke) järjestää peltokasvuston lennokkikuvausnäytöksen 21.7.2016 klo 10 Inkoossa Kim Forsmanin maatilalla. Tervetuloa seuraamaan kuvauksia Luken koordinoiman OPAL-Life-hankkeen pilottitilalle! Professori Pirjo Peltonen-Sainio Lukesta kertoo, miten peltojen sadontuottokykyä on mahdollista tutkia lentojen avulla saadusta datasta ja mitä merkitystä tällä on tulevaisuuden maataloustuotannolle. Tutkija Jaana Sorvalilta voi kysyä lisätietoja OPAL-Life-hankkeesta. Tutkijat Roope Näsi ja Niko Viljanen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta (www.nsl.fi; www.dronefinland.fi) ovat paikalla tekemässä drone-ilmakuvauksia, ja he kertovat uudesta ilmakuvausteknologiasta sekä lentojen avulla …