Uutinen: Käytäntö ja tutkimus kohtasivat Tampereella

  OPAL-Life hankkeen kantavana ajatuksena on yhteistyö viljelijöiden kanssa. Kerran vuodessa tehtävä haastattelukierros vie tietoa ja ajatuksia kumpaankin suuntaan – tutkijoilta viljelijälle ja viljelijältä tutkijoille. OPAL on niin monialainen kokonaisuus, että tarvitaan kokonainen joukko asiantuntijoita muodostamaan kokonaiskuva, jonka kautta pellon kestävää tehostamista on mahdollista viedä eteenpäin. Yhden tutkijan yritys viestittää tätä kaikkea hankkeessa mukana oleville viljelijöille on kuin rikkinäinen puhelin – vaikka kuinka yrittäisi, ei viesti tule samanlaisena perille. Rikkinäistä …

Blogi: Peltojen sadontuottokykyä arvioidaan nyt myös ilmakuvauslentojen avulla

  Taivaskaan ei enää tunnu olevan rajana mietittäessä ilmakuvauslentojen ja niiden avulla saatavan datan mahdollisia käyttökohteita tulevaisuuden maataloudessa. Drone-lennot ovat osa isompaa hankekokonaisuutta, jossa pyritään kehittämään suomalaista maataloutta ilmastokestävämpään suuntaan. − Emme tällä hetkellä tiedä Suomen peltojen satopotentiaalia – eli järkevin keinoin saavutettavissa olevaa suurinta sadontuottokykyä – tätä ei ole aiemmin tutkittu, sanoo professori Pirjo Peltonen-Sainio Luonnonvarakeskuksesta (Luke).   Dronen lentokorkeus on maksimissaan 140 metriä, eikä normaalin rajoissa pysyttelevästä tuulesta …

Kutsu: Lennokkikuvausnäytös Inkoossa 21.7.2016

  Luonnonvarakeskus (Luke) järjestää peltokasvuston lennokkikuvausnäytöksen 21.7.2016 klo 10 Inkoossa Kim Forsmanin maatilalla. Tervetuloa seuraamaan kuvauksia Luken koordinoiman OPAL-Life-hankkeen pilottitilalle! Professori Pirjo Peltonen-Sainio Lukesta kertoo, miten peltojen sadontuottokykyä on mahdollista tutkia lentojen avulla saadusta datasta ja mitä merkitystä tällä on tulevaisuuden maataloustuotannolle. Tutkija Jaana Sorvalilta voi kysyä lisätietoja OPAL-Life-hankkeesta. Tutkijat Roope Näsi ja Niko Viljanen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta (www.nsl.fi; www.dronefinland.fi) ovat paikalla tekemässä drone-ilmakuvauksia, ja he kertovat uudesta ilmakuvausteknologiasta sekä lentojen avulla …

Blogi: 20 tilaa – 20 mahtavaa tarinaa maataloudesta

  Vuoden alussa käynnistyi OPAL-hankkeen pilottitilojen haku. Pilottitiloja etsittiin hankkeen neljältä suuralueelta Pohjanmaalta, Savosta, eteläiseltä rannikkoseudulta sekä Varsinais-Suomen – Hämeen – Satakunnan leikkaavalta alueelta. Tutkijat kiersivät erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa hankkeesta ja kiinnostuneita etsittiin myös lehti-ilmoituksin.   Professori Pirjo Peltonen-Sainio kertomassa OPAL-hankkeesta viljelijöille Jokioisilla.   Kiinnostuneita viljelijöitä ilmoittautui paljon, mutta hankkeeseen oli mahdollista ottaa mukaan ainoastaan 20 tilaa. Pilottitilojen valinnassa painotettiin kattavuutta erilaisten tuotantosuuntien, tilakokojen, maalajien ja viljelykasvien suhteen. Tarkoituksena oli …

Uutinen: Pilottitilat haussa!

Hankkeen tausta ja tavoitteet OPAL-Life on vuoden 2015 lopulla Luonnonvarakeskuksessa (Luke) alkanut EU:n rahoittama hanke, jonka tavoitteena on maatalouden ilmastopäästöjen vähentäminen kestävän tehostamisen periaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa maatalouden kehittämistä suuntaan, jossa ympäristöhyödyt, tilan kannattavuus ja tuottavuus sekä sosiaaliset näkökulmat tukevat toisiaan. Hanke tuottaa lopputuotteenaan työkalun, jonka avulla jokaisen viljelijän on mahdollista suunnitella omaa pellonkäyttöään kustannustehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään suuntaan. OPAL-Life hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus ja se kestää vuoteen 2020 saakka. Hankkeessa ovat …