Uutinen: Käytännön Maamies – ”PeltoOptimi pisteyttää pellot”

  Käytännön Maamiehen vuoden 2018 ensimmäisessä julkaisussa on kirjoitus OPAL-Life-hankkeen puitteissa kehitetystä PeltoOptimi-työkalusta. Lehti haastatteli tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainiota, joka vastaa pellon käytön optimointiin tarkoitetun työnkalun kehittämisestä. Lue juttu kokonaisuudessaan täältä. Lainauksia Käytännön Maamies -lehden artikkelista: ”Pellon käyttöä ei optimoida läheskään riittävästi, jolloin tuotanto ei ole myöskään tehokasta. ”Suomessa keskiarvoistetaan liikaa”, Peltonen-Sainio puuskahtaa.” ”Peltonen-Sainio on seurannut työnsä puolesta millaisia keinoja Euroopassa käytetään tuotannon tehostamiseksi ja pellon käytön optimoimiseksi, mutta ne eivät sovellu suoraan Suomeen. ”Täytyi …

Uutinen: Viljelijä – mitä ajattelet?

  Luke kysyy viljelijöiden näkemyksiä ilmastonmuutoksesta sekä siihen varautumisesta. Kaikki maataloustukia hakeneet viljelijät saavat keskiviikkona 17.1. kyselylinkin sisältävän sähköpostiviestin. Ilmastonmuutos ja maatalouden tulevaisuus puhuttavat suomalaista maatalousyhteisöä. Kuitenkaan ei tiedetä, miten viljelijät asiat kokevat ja mitä he ajattelevat tulevista muutoksista. Luken tutkija Jaana Sorvali ja tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio korostavat tutkimuksella kerättävän tiedon tärkeyttä. ”Viljelijöiden näkemysten ottaminen osaksi päätöksentekoa on tärkeää, jotta saamme toimivat maatalouspoliittiset ohjauskeinot ja onnistumme tehokkaasti sopeutumaan ja hillitsemään ilmastonmuutosta …

Kutsu: Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen –seminaari, 5.2.2018 klo 9-13

  Kutsu Maatalouden ilmastokysymyksiin tarvitaan ratkaisuja. Muuttuvat viljelyolosuhteet, lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja kansainväliset velvoitteet muuttavat suomalaista maataloutta väistämättä. Mitä on odotettavissa kansainvälisiltä areenoilta? Minkälaisiin olosuhdemuutoksiin maatalouden oikeastaan tulee reagoida? Onko mahdollista yhtä aikaa saavuttaa hyvää taloudellista tulosta sekä ympäristöhyötyjä? Miten peltojen käyttöä voisi optimoida ja miten nämä toimet vaikuttavat ilmastopäästöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten pellon käytön optimointi tuo ratkaisuja maatalouden ilmastokysymyksiin. Seminaarin järjestävät OPAL-Life ja Ilmastoviisaita ratkaisuja …

Uutinen: Tilat ilmastokestäviksi optimoinnilla – viljelijöiden ja tutkijoiden tapaaminen Tampereella

OPAL-Life hankkeen pilottiviljelijät ja tutkijat tapasivat 11.12.2017 Tampereella toista kertaa. Viime tapaamisesta oli vierähtänyt vuosi, ja nyt oli aika selvittää, mitä hankkeen parissa on kuluneen vuoden aikana tehty. Lisäksi puhuttiin hieman siitä, mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Viljelijät saivat nähdä ja kommentoida pellon käytön optimointiin tarkoitetun PeltoOptimi -työkalun tuottamia tuloksia heidän omista peltolohkoistaan. Näin saatiin arvokasta palautetta suoraan maanviljelijöiltä. Lisäksi keskusteltiin ilmastonmuutoksesta ja sen väistämättömistä vaikutuksista maatalouteen. Lopuksi kuultiin VILMA-hankkeesta, joka keskittyy …

Blogi: ”Näin unta suotuisasta kasvukaudesta kerran…”

  Ilmasto lämpenee, kasvukausi pitenee ja suomalaiselle maataloudelle aukeaa monia uusia mahdollisuuksia. Mutta vaikeasti ennakoitava sään vaihtelu pysyy ja ääri-ilmiöt saattavat jopa yleistyä ‒ ja juuri ne ovat se viheliäin kasvintuotantomme haaste. Kesällä 2017 ”vilun kasvattaessa viljaa” satotappiot eivät suuresti puhuttaneet, vaan kasvustojen kehittymisen hitaus höystettynä ennätyksellisen runsailla sateilla. Lämpenee, lämpenee… Kasvukausi 2017 tuskin yllätti historian valossa, mutta se ei tee siitä yhtään siedettävämpää. Jo vuosisatojen ajan pitkittynyt, viileä ja …

Blogi: Luke kehittää työkalua tuotannon kestävään tehostamiseen

Luonnonvarakeskus (Luke) on kehittämässä viljelijöiden käyttöön PeltoOptimi-työkalua. Se auttaa viljelijää päättämään, mikä on kullekin peltolohkolle tuotannollisesti kannattavin käyttötarkoitus. Työkalu osoittaa pisteytyksen avulla, tulisiko peltolohkon tuotantoa tehostaa kestävästi, ohjata laajaperäiseen tuotantoon vai peräti metsittää. Lohkojen soveltuvuutta voidaan tarkastella tilan, maisema-alueen, tuotantoalueen ja edelleen valtakunnan tasolla. Vertailua lohkokohtaloista voidaan tehdä myös tuotantosuunnittain. Työkalu venyy sekä tavanomaisessa että luomutuotannossa olevien peltojen tarkasteluun. Työkalu auttaa muun muassa peltojen ominaisuuksiin pohjautuvan kannattavuuden kehittämisessä ja peltojen …

Blogi: Joukot kehittämässä tulevaisuuden kestävää maataloutta — joukkoistamisen tulokset julkaistu raporttina

Joukkoistaminen tarkoittaa toimintaa, jossa ongelmanratkaisuun tai tiedonhakuun haetaan vastauksia hajautetusti, isolta joukolta asiantuntijoita. Joukkoälyn ydinajatus on siinä, että monen ihmisen tiedot, taidot ja kokemukset ovat yhdessä enemmän kuin yhden asiantuntijan. Olennaista joukkoistamisessa on, että tehtävä on avoimesti kaikille tarjolla ja kuka tahansa saa osallistua. Joukkoistamishankkeen tulokset on nyt julkaistu raporttina. Tässä joukkoistamishankkeessa haluttiin näkemyksiä erityisesti ympäristöjärjestöjen sekä poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajilta, mutta myös maatalousalan opiskelijat sekä tutkijat osallistuivat joukkoistamiseen. …

Blogi: Enemmän satoa kestävästi – kehitteillä työkalu peltojen käytön suunnitteluun

Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää työkalua, jolla voidaan suunnitella maatalouden maankäyttöä valtakunnallisesti. PeltoOptimin avulla pisteytetään pellot paremmuusjärjestykseen. Näin pellonkäyttöä voidaan optimoida siten, että ruoantuotanto keskitetään parhaimmille lohkoille. Suuret maailmanlaajuiset haasteet – ilmastonmuutos, energian ja veden riittävyys, ruokaturva, luonnonvarojen ja geenivarojen kestävä käyttö sekä ympäristöntila – tekevät maatalouden muutoksista väistämättömiä. – Maatalouselinkeinomme selviäminen haasteista ja kilpailuaseman vahvistaminen Euroopassa edellyttää ennakoivaa suunnittelua. Tähän kehitteillä oleva työkalu antaa hyvät eväät. Sen avulla voidaan vastata paineeseen …

Uutinen: Joukkoistamiskyselyn vastausaikaa on jatkettu 24.9. saakka

Osallistu kestävän maatalouden kehittämiseen! Joukkoistamiskyselyn vastausaikaa on jatkettu 24.9. saakka. Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa OPAL-Life-hankkeessa tutkitaan, miten peltojen käytön optimoinnilla voidaan vähentää maatalouden muodostamia kasvihuonekaasupäästöjä sekä pienentää saatujen ja potentiaalisten satojen välisiä kuiluja. Tutkimus- ja kehittämistyön tueksi haetaan uusia näkemyksiä joukkoistamisen avulla. – Haluamme ottaa tutkimustyössämme eri sidosryhmien ja tahojen näkemyksiä huomioon vieläkin monipuolisemmin. Työkaluna käytämme idea-alustaa, johon kommentoimalla jokainen asiasta kiinnostunut pääsee osallistumaan maatalouden kehittämiseen kestävämpään suuntaan, kertoo Luken tutkija …

Uutinen: Osallistu kestävän maatalouden kehittämiseen!

Osallistu kestävän maatalouden kehittämiseen! Mitä on joukkoistaminen? Joukkoistamisella tarkoitamme toimintaa, jossa ongelmanratkaisuun tai tiedonhakuun haetaan vastauksia hajautetusti, isolta joukolta asiantuntijoita. Joukkoälyn ydinajatus on siinä, että monen ihmisen tiedot, taidot ja kokemukset ovat yhdessä enemmän kuin yhden asiantuntijan. Olennaista joukkoistamisessa on, että tehtävä on avoimesti kaikille tarjolla ja kuka tahansa saa osallistua. Miksi osallistuisin joukkoistamiseen? Pääset kertomaan mielipiteesi hankkeestamme sekä osallistumaan maatalouden kehittämiseen kestävämpään suuntaan! Joukkoistamisalustan tuloksista kootaan raportti ja käyttökelpoiset …