Hankkeen tuloksia tullaan aktiivisesti levittämään myös hankkeen rahoituksen päätyttyä vuonna 2020. Tarkempi After-LIFE­­­–suunnitelma tullaan tekemään ennen projektin päättymistä.

Hankkeen nettisivuja tullaan päivittämään ja tuloksia esittelemään viestintäaineistojen (yleistajuinen raportti, esitteet ja muut julkaisut) avulla erilaisissa konferensseissa ja messuilla Suomessa sekä muissa EU-maissa.

Yhteistyötä maanviljelijöiden liittojen ja neuvontajärjestöjen kanssa sekä tieteellisen yhteisön kanssa jatketaan. Hankkeen tuloksia ja oppeja tullaan hyödyntämään tulevissa kansallisissa, alueellisissa ja EU:n laajuisissa projekteissa.

After-LIFE–suunnitelma:

  • Hankkeen tuoman tiedon sisällyttäminen neuvontajärjestöjen materiaaleihin (ProAgria, NSL)
  • Hankkeen tuoman tiedon sisällyttäminen Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetukseen
  • Pellonkäytön optimointityökalu, julkaisut ja projektin tuottama tieto pannaan käytäntöön seuraavan maatalouden ympäristöohjelman suunnittelussa ja muussa toimintapolitiikan kehittämisessä
  • Pellonkäytön optimointityökalu ja havaintokartat kestävästi tehostettavista, laajaperäistettävistä ja metsitettävistä peltolohkoista pannaan käytäntöön ja tarvittaessa muokataan alueellista maankäytön suunnittelua varten
  • Hankkeen tuottamaa uutta tietoa ja uusia menetelmiä hyödynnetään tiedeyhteisön kanssa käytävässä vuoropuhelussa, joka tähtää uusien tutkimusprojektien syntyyn
  • Alueellisia ja kansallisia seurantatutkimuksia satokuilujen pienentymisestä ja maatalouden ympäristöjalanjäljestä todennäköisesti tehdään, jos hankkeen mukaiset maankäytön muutokset toteutetaan kansallisella tasolla