Onnistunut viestintä ja tutkimustulosten levittäminen on yksi OPAL-Life-hankkeen kulmakivistä. Hankkeen alkuvaiheessa viestintä keskittyi hankkeen ja sen päämäärien tunnetuksi tekemiseen sidos- ja kohderyhmille. Pilottitiloja etsittiin tilaisuuksien ja lehti-ilmoitusten avulla. Hankkeen loppupuolella viestintä tulee keskittymään tulosten levittämiseen ja niistä tiedottamiseen.

Hankkeen viestintä on monipuolista ja siihen kuuluu:

  • verkostoituminen muiden Life-hankkeiden kanssa
  • roll-upit tapahtumiin ja ilmoitustaulut pilottitiloille
  • internet- ja facebook-sivut
  • informaatioseminaareja, peltodemonstraatioita ja työpajoja virkamiehille
  • puoliväli- ja loppuseminaari
  • viljelijätapaamiset sekä hankkeen sisäiset kokoukset

Tämän lisäksi hankkeesta tuotetaan:

  • esitteitä sekä video- ja kuvamateriaalia
  • ohjeistus optimointityökalun käyttöön
  • yleistajuinen raportti (ns. Layman’s report)
  • tieteellisiä julkaisuja alan lehdissä