C1.1a Politiikka-analyysi (englanniksi): Policy review report: Optimising land use to mitigate climate change in Finland 

Nykyistä maatalouden tukijärkestelmää ei voi jättää huomioimatta muutosta suunniteltaessa ja OPAL-hankkeen ensimmäinen askel olikin selvittää, miten hankkeemme ydinajatukset sopivat yhteen nykyisten maataloutta säätelevien politiikkojen kanssa. Englanniksi kirjoitettuun politiikka-analyysiin pääset tutustumaan otsikon linkin kautta.

C1.1b Selvitys OPAL-hankkeen demoalueista (englanniksi): Survey on potential demonstration areas

C1.2 Pilottitilojen valinnat: OPAL-Life pilottitilojen valintaprosessi

Työpaketit C2-C3: Tieteelliset artikkelit

  • Peltonen-Sainio, P., Jauhiainen, L., Laurila, H., Sorvali, J., Honkavaara, E., Wittke, S., Karjalainen, M., Puttonen, E. 2019. Land use optimization tool for sustainable intensification of high-latitude agricultural systems. Land Use Policy. 88, 104104.
  • Ekroos, J., Tiainen, J., Seimola, T. & Herzon, I. 2019. Weak effects of farming practices corresponding to agricultural greening measures on farmland bird diversity in boreal landscapes. Landscape Ecology 34: 389-402. (tiivistelmä suomeksi)
  • Peltonen-Sainio, P., Jauhiainen, L., Sorvali, J., Laurila, H., Rajala, A. 2018. Field characteristics driving farm-scale decision-making on land allocation to primary crops in high latitude conditions. Land Use Policy. 71, 49-59. (tiivistelmä suomeksi)
  • Peltonen-Sainio, P., Jauhiainen, L., Sorvali, J. 2017. Diversity of high-latitude agricultural landscapes and crop rotations: Increased, decreased or back and forth? Agricultural Systems. 154, 25-33. (tiivistelmä suomeksi)

C2 Raportti peltolohkojen laajaperäistämiseen liittyvistä keskeisimmästä haasteista

C3 Raportti pellon käytön optimoinnin käytäntöön viennistä

C4.2c Joukkoistamisprojektin raportti: Joukkoistamistulokset

E1.10 Yhteenveto puoliväliseminaarista

E1.12 Hankkeen esite suomeksi (PDF)ruotsiksi (PDF) ja englanniksi (PDF)

PeltoOptimi-esite suomeksi (PDF), ruotsiksi (PDF) ja englanniksi (PDF)

PeltoOptimi loppuraportti