C1.1a Politiikka-analyysi (englanniksi): Policy review report: Optimising land use to mitigate climate change in Finland 

Nykyistä maatalouden tukijärkestelmää ei voi jättää huomioimatta muutosta suunniteltaessa ja OPAL-hankkeen ensimmäinen askel olikin selvittää, miten hankkeemme ydinajatukset sopivat yhteen nykyisten maataloutta säätelevien politiikkojen kanssa. Englanniksi kirjoitettuun politiikka-analyysiin pääset tutustumaan otsikon linkin kautta.

C1.1b Selvitys OPAL-hankkeen demoalueista (englanniksi): Survey on potential demonstration areas

C1.2 Pilottitilojen valinnat: OPAL-Life pilottitilojen valintaprosessi

Työpaketit C2-C3: Tieteelliset artikkelit

C2 Raportti peltolohkojen laajaperäistämiseen liittyvistä keskeisimmästä haasteista

C3 Raportti pellon käytön optimoinnin käytäntöön viennistä

C4.2c Joukkoistamisprojektin raportti: Joukkoistamistulokset

D1.3 Raportti pellon käytön optimointitoimista resilienssin näkökulmasta

E1.10 Yhteenveto puoliväliseminaarista

E1.12 Hankkeen esite suomeksi (PDF)ruotsiksi (PDF) ja englanniksi (PDF)

PeltoOptimi-esite suomeksi (PDF), ruotsiksi (PDF) ja englanniksi (PDF)

PeltoOptimi loppuraportti

Viljelykiertojen monipuolistamiseen kannustava vuorovaikutteinen suunnittelutyökalu (VILKAS) -hankkeen loppuraportti