Sosiaalisella hyväksyttävyydellä tarkoitetaan yleisesti sitä, kuinka hyvin tavoitteet ja toimet vastaavat kansalaisten arvoja ja arvostuksia. OPAL-hankkeessa ollaan erityisesti kiinnostuneita viljelijöiden näkemyksistä liittyen pellonkäytön optimointiin, kestävän tehostamisen toimiin ja ilmastonmuutokseen. Toisaalta huomion kohteena ovat myös muun yhteiskunnan näkemykset maatalouden tulevaisuudesta.

Sosiaalinen hyväksyttävyys on OPAL-hankkeen kaikkien toimien keskeinen ulottuvuus, ja hankkeen toimia tehdään tiiviisti yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Syvähaastattelut ja tiedon keruu suoraan 20 pilottitilalta, kyselyt ja joukkoistaminen ovat hankkeessa käytettyjä menetelmiä vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi.

Lue lisää sosiaalinen hyväksyttävyys -sivulta.

Muutamille OPAL-life -hankkeen pilottitiloille sovelletaan maatilatason viljelykiertomallia, joka maksimoi voittoa minimoiden samalla katetuoton vaihtelua. Mallissa on mahdollista huomioida eri peltolohkojen pellonkäyttö, viljelykierto, typpilannoitus, kasvinsuojelu ja kalkitus. Malli antaa taloudellisessa mielessä optimaalisen viljelykiertosuunnitelman tiloille jopa 30 vuoden päähän, ja soveltuu eri päätösvaihtoehtojen vertailuun

Lue lisää taloudellinen kestävyys -sivulta.