Järjestämme seminaareja, työpajoja sekä pellonpiennarpäiviä. Lisäksi kerromme hankkeesta ja sen tuloksista erilaisissa muiden järjestämissä tilaisuuksissa.


18.2.2020 ja 19.11.2019 Vierailut ympäristövaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan kuultavina

Tutkimustulosten viestiminen poliittisille päättäjille on tärkeää. Projektiryhmästä tutkimusprofessorit Pirjo Peltonen-Sainio ja Kristiina Regina, erikoistutkija Juha Tiainen sekä tutkija Jaana Sorvali vierailivat eduskunnassa kahteen otteeseen vuodenvaihteen molemmin puolin esittelemässä projektin tuloksia. Tilaisuudessa käsiteltiin viljelijöiden näkemyksiä sekä pellon käytön optimointia ja sen vaikutusta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja maatalouslinnuston monimuotoisuuteen. Tiivistelmä ympäristövaliokunnan tilaisuudesta.

 

 

 

 

 


27.9.2019 Maan rakenne ja vesitalous -peltopäivä Inkoossa

Noin 30 henkeä osallistui Inkoossa Västankvarnin opetus- ja tutkimustilalla sekä Forsmanin maatilalla järjestettyyn peltopäivään. Tuttuun tapaan aamupäivä kului kokoustilassa ja iltapäivällä siirryttiin muutaman kilometrin päässä sijaitseville pelto- ja kosteikkokohteille. Päivän aikana kuultiin esityksiä maan orgaanisesta aineksesta, ojituksesta, dronekuvien hyödyntämisestä sekä kosteikkojen perustamisesta. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä WWF:n Vesiensuojelu 4K ja Luken Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE) -hankkeiden kanssa. Tiivistelmä päivästä sekä linkit esityksiin löytyvät täältä.

 

 

 

 

 


8.8.2019 Turvepellot-peltopäivä Siikalatvalla

Turvepellot oli teemana Pohjois-Pohjanmaalla järjestetyssä tapahtumassa. Lähes 50 osallistujaa kokoontui Mankilan kylätalolle sekä läheiselle Räbinän maatilalle keskustelemaan turvepeltojen viljelystä. Tutkimusprofessori Kristiina Regina ja professori Laura Alakukku kertoivat turvemaiden ominaisuuksista ja ilmastovaikutuksista. Iltapäivällä perehdyttiin mm. maan rakenteeseen pellolla Laura Alakukun johdolla. Järjestimme tilaisuuden yhteistyössä Räbinän tilan sekä Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE)-hankkeen kanssa. Koosteen päivästä ja esitykset löydät täältä.

 

 

 

 

 


19.6.2019 Viljelijä ja luonnon monimuotoisuus -peltopäivä Lohjalla

Noin 40 osallistujaa kokoontui juhannuksen alla Iiris ja Tuomas Mattilan maatilalle pohtimaan luonnon monimuotoisuutta viljelijän näkökulmasta. Päivän aluksi kuultiin paaliauditoriossa mm. tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainion esitys PeltoOptimi-työkalusta. Pellolla kierreltiin vuorotellen neljällä eri pisteellä, joilla käsiteltin seuraavia aiheita: pölyttäjät, tuholaisten luontaiset viholliset, kerääjäkasvit ja maaperäeliöt. Lopuksi kuultiin myös maatalousympäristön linnuista. Tilaisuuden järjestivät Kilpiän tila sekä hankkeet Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE) ja OPAL Life. Koosteen päivästä voit lukea täältä.

 

 

 

 

 


10.12.2018: Pilottiviljelijöiden ja tutkijoiden tapaaminen 2018

Kolmatta kertaa järjestetyn tapaamisen teemoja olivat ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen sekä maatalousympäristön monimuotoisuus. Hankkeen tutkijoiden lisäksi tapahtumassa oli kaksi vierailevaa esiintyjää: Birgitta Vainio-Mattila MMM:stä ja Tuomas Mattila Kilpiän tilalta. Edellisvuosien tapaan osaottajia aktivoitiin äänestysten ja ryhmätyön avulla.

Lue lisää tapahtumasta täältä. Sivulta löydät koosteen päivän ohjelmasta ja esityksistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.9.2018 Muhkea maaperä -tilaisuus Kuopiossa

Kuopiossa järjestetyssä seminaari- ja pellonpiennartapahtumassa teemana oli maan ja ravinteiden kestävä käyttö. Tilaisuus koostui seminaariesityksistä ja pellolla järjestetyistä tietoiskuista sekä työnäytöksistä. Muhkea maaperä järjestettiin yhteistyössä LantaLogistiikka, RavinneRenki ja Nurmet Rahaksi -hankkeiden kanssa. Paikan päällä osallistujia oli noin 100 ja verkon välityksellä tapahtumaa seurasi yli 40 ihmistä.

Lue lisää tapahtumasta täältä. Sivulta löydät koosteen päivän ohjelmasta, esitysten materiaalit ja videotallenteet.

 

 

 

 

 

 


13.4.2018 Seminaari Brysselissä

OPAL-Life -hanke järjesti ilmastoviisaaseen maatalouteen liittyvän seminaarin Euroopan tuottajajärjestöjä edustavan Copa-Cogecan tiloissa Brysselissä 13.4. Seminaarissa OPAL:in tutkijat esittelivät maatalousmaankäytön optimointia ja sen käyttöä ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä siihen sopeutumisessa. Tilaisuuteen osallistui useiden eri järjestöjen edustajia sekä viranomaisia EU-tason toimielimistä.

Voit lukea englanninkielisen koosteen tapahtumasta täältä.

 

 

 

 

 


5.2.2018 OPAL-Life-hankkeen puoliväliseminaari

OPAL-Life-hankkeen puoliväliseminaari ”Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen” järjestettiin 5.2.2018 yhteistyössä Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) –hankkeen kanssa.  Seminaari järjestettiin Helsingissä Tieteiden talolla, ja sitä pystyi lisäksi seuraamaan etäseurantapisteeltä Luonnonvarakeskuksen Ruukin toimipaikassa, etäseurantapisteeltä Ylistaro-talolla sekä verkon välityksellä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 150 henkilöä ympäri Suomen.

Seminaarin esitykset ja videot löydät täältä.

Voit myös lukea yhteenvedon seminaarista täältä.

 


11.12.2017 Pilottiviljelijöiden ja tutkijoiden tapaaminen 2017

Hankkeen pilottiviljelijät ja tutkijat kokoontuivat Tampereelle, jossa puhuttiin laajasti ilmastonmuutoksen vaikutuksista maanviljelyyn Suomessa. Pilottiviljelijät kuulivat PeltoOptimi-työkalusta, ja saivat nähdä & kommentoida sen tuottamia pisteytyksiä peltolohkoillensa. Lue lisää Tampereen tapaamisesta.

 

 

 

 

 

 


29.9.2017 PeltoOptimi-työkalun julkistamistilaisuus kutsuvieraille

PeltoOptimi-työkalun julkaisutilaisuus järjestettiin kutsuvieraille Luonnonvarakeskuksen tiloissa. PeltoOptimi-työkalu kohdentaa Suomen pellot kestävästi tehostettaviin, laajaperäistettäviin ja metsitettäviin lohkoihin. Paikalla oli mm. tutkijoita, viranomaisia ja pilottiviljelijöitä. Tilaisuuden avasi Luken tutkimusylijohtaja Johanna Buchert. Työkalun pilottiversiota esittelivät tutkijamme Pirjo ja Lauri ja lopuksi neuvotteleva virkamies Tiina Malm (MMM) piti puheenvuoron poliittisen päätöksenteon näkökulmasta. Seuraavaksi optimointityökalun kehittäminen jatkuu yhdessä viljelijöiden kanssa. Lue lisää PeltoOptimi-työkalusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22.8.2017 Joukkoistamistyöpaja ympäristöjärjestöjen ja poliittisten nuorisojärjestöjen edustajille

Osana C4-työpakettia järjestettiin joukkoistamistyöpaja ympäristöjärjestöjen ja poliittisten nuorisojärjestöjen edustajille. Työpajaa alustivat OPAL-Life-hankkeen tutkijat Pirjo ja Jaana sekä tutkijoidemme kanssa kuvatut videot. Tämän jälkeen paikalle kutsutut ympäristöjärjestöjen sekä poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen edustajat pohtivat yhdessä kestävää tehostamista eri näkökulmista. Työpajan tulokset koottiin Tricider-ideointialustalle, jolle jokainen voi käydä kommentoimassa ja lisäämässä omia ideoitaan 20.9. asti. Lue lisää joukkoistamisesta.

 

 

 

 

 

 


19.7.2017 Lennokkikuvausnäytös Sohlon pilottitilalla Limingassa

Peltokasvuston lennokkikuvausnäytökseen Limingassa oli kutsuttu paikallislehtien toimittajia ja pilottitilojen viljelijöitä. Peltokasvuston kuvaamisen lisäksi pelloilta otettiin kasvustonäytteet ja viljelijät pääsivät myös kokeilemaan drone-lennokin ohjausta.

Lue lisää täältä.

 

 

 

 

 

 

 

 


12.12.2016 Pilottiviljelijöiden ja tutkijoiden tapaaminen 2016

Tilaisuudessa kohtasivat OPAL-Lifen tutkijat ja pilottitilojen viljelijät. Ohjelmassa oli tutkimuksen menetelmien esittelyä, tietoa hankkeen etenemisestä ja ajatusten vaihtoa kestävästä peltoviljelystä. Paikalla oli noin 30 henkilöä.

Lue lisää täältä.


21.7.2016 Lennokkikuvausnäytös Inkoossa

Inkoossa Forsmanin pilottitilalla järjestetyssä lennokkikuvausnäytöksessä esiteltiin kuvaustekniikka medialle.

Lue lisää täältä.