Euroopan komissio rahoittaa EU-alueella toteutettavia ympäristöalan hankkeita LIFE-ohjelman kautta. OPAL-Lifen lisäksi komissio rahoittaa useita muita kestävään maatalouteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä hankkeita sekä hankkeita, jotka ovat OPALin tavoin osallistavia. Alta voit lukea lisää näistä hankkeista.

Klikkaamalla hankkeen otsikkoa pääset sen verkkosivustolle.


Kestävään maataloustuotantoon liittyviä Life-hankkeita

 

AgroLIFE

Alue: Kypros.

Koordinaattori/pääorganisaatio: Cyprus University of Technology.

Aihe/tavoite: Luontoarvoiltaan merkittävien maatalousalueiden (HNVF eli High Nature Value Farmland) suojelu Kyproksella.


DEMETER

Belgia ja Alankomaat. The Flemish Land Agency (VLM).

Viljelyn ympäristökuormituksen vähentäminen maan ja ravinteiden kestävän käytön avulla.


Life ADAPT2CLIMA

Kreikka, Italia ja Kypros. National Observatory of Athens.

Välimeren saaristoalueiden maataloustuotannon sopeutuminen ilmastonmuutokseen.


Life AGRESTIC

Italia. Horta Srl.

Innovatiivisen ja tehokkaan viljelyn tukeminen viljelykiertoja monipuolistamalla.

 


Life AgriAdapt

Espanja, Ranska, Saksa ja Viro. Bodensee-Stiftung.

EU-alueen yleisimpien maataloustuotannon alojen sopeutuminen ilmastonmuutokseen.


Life-AGRICARE

Italia. Veneto Agricoltura.

Hiilen vapautumisen vähentäminen uudenlaisten viljelymenetelmien avulla.


LIFE AgroClimaWater

Kreikka ja Italia. HYETOS.

Vedenkäytön tehostaminen ja maatalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen Välimeren alueella.


Life+AGRICARBON

Espanja. AEAC/SV.

Maaperän hiilen vapautumisen vähentäminen.

 


Life AGROintegra

Espanja. The Agricultural Service Division.

Kasvinsuojelun ympäristövaikutusten minimoiminen ja uusien, vaihtoehtoisten torjuntamenetelmien tutkiminen.


Life CarbOnFarm

Italia. CERMANU (University of Naples Federico II).

Maan kunnon ylläpitäminen, sen merkityksen korostaminen ja maatalouden biomassojen kierrättämisen arvottaminen.


Life+ Climagri

Espanja. The Spanish Conservation Agriculture Association.

Keinokasteltavien kasvien viljely Espanjassa – ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen.


LIFE+ Climate change-R

Italia. Regional Government of Emilia Romagna’s General Directorate for Agriculture, Fishing Economy, Wildlife and Hunting.

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Emilia Romagnan maakunnan alueella Italiassa.


Life+ FORAGE4CLIMATE

Kreikka ja Italia. Centro Ricerche Produzioni Animali.

Rehuntuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja peltomaan hiilipitoisuuden lisääminen Välimerenalueen maidontuotantosektorilla.


LifeGoodStream

Ruotsi. The Rural Economy and Agricultural Society of Halland.

Vesistökuormituksen vähentäminen ja ympäristöhaittojen minimointi Trönningeån-joen ekologisen tilan parantamiseksi.


Life HelpSoil

Italia. Lombardian maakunta.

Maan kasvukunnon lisääminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen CA-viljelyn (Conservation Agriculture) avulla.


Life Montado-Adapt

Portugali ja Espanja. ADPM

Ilmastonmuutoksen hillintä alueelle tyypillisessä peltometsäviljelyssä (dehesa- ja montadoekosysteemit). Keinona maankäytön integrointi.

 


Life Olivares Vivos – Olive Alive

Espanja. Spanish Ornitology Society (BirdLife).

Oliivinviljelyn tuottavuuden parantaminen ja viljely-ympäristöjen monimuotoisuuden lisääminen.

 


Life Regadiox

Espanja. FUNDAGRO.

Keinokasteltava viljelyala Espanjassa – CO2-sidonta ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

 


Life RegenFarming

Espanja. NEIKER – the Basque Institute for Agricultural Research and Development.

Uudenlaisten ja vaihtoehtoisten maanviljelytekniikoiden hyödyntäminen, maan kasvukunnon palauttaminen ja sen tilan seuraaminen.


Life Sarmiento

Espanja. Microgaia Biotech.

Kasvihuonekaasupästöjen vähentäminen ja maan kunnon parantaminen viininviljelyalueilla.


Life Soil4Wine

Italia. Cattoliga del Sacro Cuore.

Peltomaan kestävä käyttö viininviljelyalueilla.

 


naturALL LIFE

Bulgaria. Prosveta – Sofia JSC.

Natura2000 alueiden hyväksyttävyyden parantaminen ja tietouden levittäminen.


Olive4climate

Italia ja Kreikka. University of Perugia.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen oliivintuotannossa.


PTD Life

Ranska. CAVEB.

Dynaaminen rotaatiolaidunnus ja nurmien ympäristövaikutukset.


sigAGROasesor

Espanja. INTIA, S.A.

Peltoalan jakauman optimoiminen GIS-pohjaisten työkalujen avulla.


SOLMACC Life

Saksa, Italia ja Ruotsi. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) EU group.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen luomuviljelyssä ja low-input -tuotannossa.

 


SoilPro

Italia. The Researh Center for Agrobiology and Pedology.

Maan kunnon arviointi ja seuranta.

 


Osallistavia maa- ja metsätalouteen liittyviä Life-hankkeita

 

AGWAPLAN

Tanska. Danish Agricultural Advisory Service.

Pinta- ja pohjavesien integroitu suojelu maatalousalueilla.

 


CSMON-Life

Italia. University of Trieste.

Monimuotoisuuden arviointi joukkoistamisen keinon; ympäristöongelmien ratkaiseminen.


Observatree

Iso-Britannia. Forestry Comission Research Agency.

Metsätuhoojien varhainen havaitseminen, vapaaehtoisista koostuvan verkoston luominen.


Smart Natura

Tanska. Knowledge Center for Agriculture.

Natura 2000-alueet; kommunikaation, yhteistyön ja tietoisuuden parantaminen.