OPAL-Life-hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus ja hankkeen koordinaatiotiimiin kuuluvat Ari Rajala, Pirjo Peltonen-Sainio sekä Jaana Sorvali. Hankkeella on myös ohjausryhmä, joka kommentoi hanketta.

Luonnonvarakeskus vastaa hankkeen teknisestä toteuttamisesta, tulosten raportoimisesta ja julkaisusta sekä hankekumppaneiden välisestä yhteistyöstä. Hanke raportoi säännöllisesti etenemisestään EU-Life-ohjelmalle.